Hakukoneoptimointi ja linkit (SEO)

Hakukoneoptimointi ja linkit ovat kulkeneet käsi kädessä internetin alkuajoista lähtien. Linkkejä on käytetty parempien hakukonesijoitusten saavuttamiseen. Hakukoneiden manipulaatio ulkoisten linkkien määrän avulla tuotti aikanaan merkittäviä tuloksia. Paluulinkkien (englanniksi backlink) määrä vaikutti suoraan verkkosivun sijoituksiin Googlen hakutuloksissa.

Kaikki leikki loppuu aikanaan ja nyt linkkien teho (vaikutus) on huomattavasti vähentynyt. Hakukoneet taistelevat vääränlaista hakukoneoptimointia vastaan ja linkit kuuluvat siihen kategoriaan, joiden manipuloinnista hakukoneet eivät pidä.

hakukoneoptimointi linkit

Mikä on linkki?

Linkki (hyperlinkki) voi olla teksti (sana), kuva tai silmin näkyvä www-osoite, jota klikkaamalla siirrytään linkitettyyn verkko-osoitteeseen (verkkosivulle). Esimerkiksi hakukoneiden hakutuloksissa näet tekstilinkkejä, jota klikkaamalla sinut ohjataan Google haussa näkyvälle sivustolle.

Linkki erottuu muusta tekstistä väriltään. Tällä verkkosivulla linkit ovat sinisen värisiä. Hyperlinkki voi myös olla alleviivattu, joka esimerkiksi muuttaa väriään, kun siirrät hiiren kursorin (osoitin) linkin päälle.

Internetin, verkkosivujen ja hakukoneiden väliset yhteydet perustuvat linkkeihin.

Hakukoneiden robotit, eli botit kulkevat linkkejä pitkin seuraavalle sivuille, sinne johon linkki osoittaa. Tämän jälkeen hakukonerobotit skannaavat sivujen sisällöt.

Internet-sivuilla on kahta erilaista linkkityyppiä, sivuston sisäisiä linkkejä ja ulos johtavia linkkejä.

 

 

Sisäiset linkit

Verkkosivuston yksittäiset sivut ovat yhdistetty toisiinsa linkkien avulla, eli ne ovat linkitetty keskenään. Verkkosivuston omia sivuja yhdistäviä linkkejä kutsutaan sisäisiksi linkeiksi (sisäiset linkitykset). Sisäisiä linkkejä ovat esimerkiksi sivuston navigaatio-valikossa olevat linkit, jotka ohjaavat kävijän seuraavalle sivulle. Sivu voi olla sisältösivu, tuotesivu, tuoteryhmäsivu, blogisivu tai mikä vaan verkkosivuston sisällä oleva yksittäinen verkkosivu. Linkeillä autetaan sivuston vierailijaa löytämään hänen etsimänsä sivu tai voidaan ohjata häntä menemään tietylle sivulle, jotta hän löytää tarvitsemansa tiedon.

 

 

Ulkoiset linkit

Verkkosivuston ulkopuolelle johtavia linkkejä kutsutaan ulkoisiksi linkeiksi (ulkoiset linkit). Muilta sivustoilta sivulta sinun nettisivulle tuleva linkki on englanniksi ”backlink” (suomeksi paluulinkki).

Olet varmasti kuullut hakukoneoptimoinnissa puhuttavan linkeistä. Useimmiten niillä tarkoitetaan backlink-paluulinkkejä. Moni vanhanaikaisen tiedon omaava henkilö suosittelee hankkimaan linkkejä, jotta voi saada paremman näkyvyyden Googlessa. Tämä oli totta useita vuosia sitten, mutta ei enää.

Linkit ovat se suuri mysteeri, joihin ei aloittelijoiden kannattaisi paneutua, varsinkaan ulkoisiin paluulinkkeihin (backlink). Niillä saatat pilata kaikki tekemäsi hienot hakukoneoptimoinnin työt ja hävittää sivustosi kokoaan hakukoneen indeksistä (hakutuloksista). Google nimittäin saattaa antaa rangaistuksen linkkimanipulaatiosta.

Paluulinkeistä ole enää vastaavaa hyötyä hakukonenäkyvyyteen, kuin joskus internetin alkuaikoina.

 

 

Google Page Rank

Se miksi linkit ovat olleet niin suuressa merkityksessä hakukoneoptimoinnissa, johtuu yksinkertaisesti siitä, miten Google alunperin määritti verkkosivujen sijoitukset hakukoneissa. Jokaisella verkkosivulla oli oma ns. ”Page rank”, joka perustui puhtaasti ulkoisten linkkien määrään. Mitä enemmän verkkosivu sai backlinkkejä, eli paluulinkkejä, sitä paremmalle sijalle nettisivu pääsi Googlen hakutuloksissa. Internetin alkuaikoina SEO ja Google hakukoneoptimointi oli todellinen ”villi länsi”, jossa suurin hakukoneiden manipuloija sai parhaan palkinnon, eli hakutulosten ykköspaikan. Linkkijuhlat jatkuivat usean vuoden ajan kunnes Google päivitti hakukoneen algoritmia.

Vuonna 2012 Penguin algoritmipäivitys oli kova isku monelle hakukoneoptimoijalle. Päivityksen jälkeen Google pystyi paremmin tunnistamaan väärin menetelmin parempia hakukonesijoituksia tavoittelevia verkkosivuja ja ryhtyi antamaan rangaistuksia sääntöjen väärinkäytöstä. Moni verkkosivusto sai rangaistuksia, joka johti sivuston poistamiseen hakukoneen indeksistä (hakutuloksista). Vuosien aikana Google ja muut hakukoneet ovat jatkuvasti päivittäneet hakukoneen algoritmia, jotta ne osaavat tehokkaammin suodattaa pois verkkosivut, jotka väärin menetelmin tekevät hakukoneoptimointia.

Page rank on nyt historiaa. Google ei nykyään käytä sitä hakutulosten sijoituksien määrittämiseen.

 

 

Linkkien merkitys hakukoneoptimoinnissa on vähentynyt

Nykyään linkeillä ei ole enää samanlaista tehoa nostaa nettisivut hakukoneiden hakutulosten kärkeen. Niillä saattaa olla jopa negatiivinen vaikutus, eli linkeillä voit estää mahdollisuutesi päästä Google hakutulosten kärkeen. Hakukoneet ovat varsin tietoisia kaikista hakukoneoptimoinnin menetelmistä ja ne tekevät hakukoneiden manipuloinnista jatkuvasti vaikeampaa. Hakukoneoptimoinnin kannalta kokonaisuus on tärkeämpi, kuin yksittäinen tekijä, kuten linkit.

 

 

Hakukoneopimoinnin kannalta kokonaisuus on linkkejä tärkeämpää

Linkkeihin keskittyminen ei johda mihinkään hyvään hakukoneoptimoinnissa. Hakukoneoptimointi on linkkejä suurempi kokonaisuus, jossa on monta vaikuttavaa tekijää. Mikään yksittäinen toimenpide ei nosta verkkosivustoa Google ykkössivulle, varsinkaan, jos hakusanan kilpailutilanne on suuri. Hakukoneiden hakusijoituksiin vaikuttavia tekijöitä on satoja. Kun panostat verkkosivujen kokonaisvaltaiseen optimointiin, tulet saamaan paremmin orgaanista näkyvyyttä, eli ilmaista hakukonenäkyvyyttä Googlessa ja muissa hakukoneissa. Jos mietit, miten hakukoneoptimointi toimii, lue SEO optimointi opas, josta opit perusteet.

 

 

Mitä hyötyä on linkeistä?

Linkeillä voidaan viitata lähdeaineistoon tai auttaa henkilöä löytämään lisätietoa aiheesta. Linkeillä ei ole hakukoneoptimoinnin kannalta suurta hyötyä, mutta sivuston käyttäjää (ihmistä) pystyt auttamaan.

Akateemisissa kirjoituksissa aina viitataan lähdeaineistoon, josta tietoa on kerätty. Sen avulla voidaan tarkistaa lähteen luotettavuus, onko kyseessä akateeminen lähde vai jokin muu vähemmän luotettava tiedonlähde.

Digilehdet käyttävät linkkejä viitteinä ja lähteinä. Linkillä ilmoitetaan, mitä lähdeaineistoa on käytetty kirjoitusta varten tai mistä löytää lisätietoa aiheesta.