Hakukoneoptimointi (SEO)

SEO eli hakukoneoptimointi on yksittäisen nettisivun tai koko verkkosivuston hakukonenäkyvyyden parantamista hakusanaoptimoinnilla ja muilla hakukoneoptimoinin toimenpiteillä.

Tavoitteena on yhden tai usean hakusanan näkyvyyden parantaminen hakukoneissa, esim. Googlessa ja saada lisää kävijöitä kotisivuille, blogiin sekä verkkokauppaan.

Yrityksille omien verkkosivujen SEO-optimointi on keino myynnin kasvattamiseen. Tämä saavutetaan, kun nettisivut löytyvät toivotulla avainsanalla hakukoneen ensimmäiseltä hakutulossivulta, mieluiten ilmaisten hakutulosten 1 sijalta.

Tällä sivulla tarjoan tietoa kotisivujen ja verkkokaupan hakukoneoptimoinnista.

 

  seo

  Hakukoneoptimoinnin opas käsittelee kotisivujen ja verkkokaupan optimointia.

  WP-Kotisivut hakukoneoptimointiopas tarjoaa kattavan tietopaketin nettisivujen ja verkkokaupan optimoinnista kiinnostuneille.

  Annan vinkkejä heille, jotka haluavat tehdä ilmaiseksi verkkosivuston hakukoneoptimointia itse.

  Tarjoan myös vinkkejä Google optimoinnin palveluna tilaavalle, eli se on tietynlainen ostajan opas. Kerron, mitä kannattaa ottaa huomioon ennen palvelun tilaamista ja onko järkevää tilata kotisivut SEO yritykseltä.

  Käsittelen lyhyesti mm. hakukonemainontaa, markkinointia sekä konversio-optimointia. Opastan, miten analytiikkaa hyödyntämällä voit saada lisää kävijöitä kotisivuille ja esimerkiksi kasvattaa verkkokaupan myyntiä.

  Vastaan usein kysyttyihin kysymyksiin. Kerron myös mielestäni parhaan kotisivualustan, jolla kaikki nämä edellä mainitut asiat pystytään toteuttamaan.

  Käsittelen mm. seuraavia aiheita:

  • Mitä on hakukoneoptimointi, miksi ja miten sitä tehdään
  • Sivuston ulkoinen ja sisäinen optimointi
  • SEO-optimoinnin strategiat ja taktiikat
  • Google-hakukoneen hakutuloksiin vaikuttavia ranking-tekijöitä
  • Google-näkyvyyden parantaminen ja optimointi
  • Hakukoneoptimoinnin historia ja nykytilanne
  • FAQ – Usein kysytyt kysymykset.

  mitä on hakukoneoptimointi

  Mitä on hakukoneoptimointi?

  Hakukoneoptimointi eli SEO tarkoittaa kotisivujen optimointia siten, että sivusto löydetään helpommin esimerkiksi Googlesta. Hakukoneoptimoinnin tavoite on parantaa sivustosi löydettävyyttä ja näkyvyyttä internetin hakukoneiden luonnollisissa eli ilmaisissa hakutuloksissa. Onnistuneilla SEO optimoinnin toimenpiteillä saadaan nettisivuille lisää kävijöitä.

   

  Mitä tarkoittaa SEO?

  SEO on lyhenne search engine optimization -sanoista, joka Suomeksi tarkoittaa hakukoneoptimointia. 

   

  Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

  Onnistunut sivuston hakukoneoptimointi on tärkeää, koska se tuo lisää kävijöitä verkkosivuille, paremman hakukonenäkyvyyden ansiosta. Se toimii yrityksille yhtenä työkaluna myynnin kasvattamiseen, mikäli kyseessä on yrityksen kaupalliset verkkosivut.

  Hakukoneoptimoinnin tavoitteet:

  • Saavuttaa korkeampi sijoitus relevanteilla avainsanoilla orgaanisissa hakutuloksissa
  • Kasvattaa sivustolla vierailevien kävijämäärää
  • Saada lisää liidejä ja konvertoida vierailijat asiakkaiksi
  • Kasvattaa brändin tunnettuutta ja näkyvyyttä, pääsemällä Googlen hakutulosten ensimmäiselle sivulle ja mieluiten kärkipaikoille.

   

  Kuka tarvitsee verkkosivujen optimointia?

  Verkkosivujen optimoinnin tarve riippuu siitä, minkälaiset tavoitteet on asetettu oman verkkosivuston näkyvyydelle ja kaupallisuudelle. Kysy itseltäsi, onko sivuston nettinäkyvyydestä teille hyötyä?

   

  Kuka ei tarvitse?

  Tietyt yritykset eivät tarvitse näkyvyyttä netissä, koska yrityksen toimintamalli on perinteisempää ”face-to-face” henkilökohtaista myyntityötä. Hakukoneoptimoinnilla saavutetaan parempi näkyvyys netissä ja sen avulla voidaan saada lisää liidejä sekä tarjouspyyntöjä. Monesti tarjouksien pyytäjät lähettävät tarjouspyyntöjä useille yrityksille ja se saattaa johtaa ei-toivottuun kilpailutilanteeseen, joka vähentää voittomarginaaleja. Tämän lisäksi tietyillä yrityksillä on hyvin rajallinen asiakaskunta, jotka he helpoiten tavoittavat henkilökohtaisen myyntityön avulla sekä muiden kanavien kautta.

   

  Kuka tekee hakukoneoptimointia?

  Hakukoneoptimointia tekevät siihen keskittyneet yritykset sekä myös moni muu digimarkkinointia palveluna tarjoava firma. SEO optimointia pystyy myös itse harjoittamaan.

   

  Miten tehdään hakukoneoptimointia?

  Useimmiten jokin tietty hakusana (avainsana) optimoidaan siten, että se näkyy paremmin hakukoneissa ja mieluiten hakutulosten ensimmäisellä sivulla. Avainsana on hakukoneesta haettava hakusana. Optimoinnin kohteena voi olla yksittäinen verkkosivu, koko verkkosivusto, blogi ja verkkokauppa.

  Hakukoneoptimointia voidaan kohdentaa paikallisesti, koko Suomen alueelle, tiettyyn maahan tai maailmanlaajuisesti.

  Hakukoneoptimoinnin vaikeustasoon vaikuttaa valitun hakusanan kilpailutilanne, eli kuinka moni muu kilpailee samasta hakusanasta hakukoneiden hakutuloksissa, esimerkiksi Googlen haussa.

  Hakusanojen optimoinnin lisäksi siihen liittyy myös monia muita toimenpiteitä. Avainsanat eivät ole kaikki kaikessa, vaan kyseessä on laajempi kokonaisuus, joilla saadaan aikaan toivotut tulokset.

  Hakukoneoptimointityö vaatii jatkuvaa pitkäaikaista kehitystyötä, tuloksien seurantaa ja analysointia. Tuloksien tuottaminen ja hyvien sijoitusten saavuttaminen kestää usein kuukausia tai jopa vuosia. Mikäli toivottuja tuloksia ei saavuteta, on syytä selvittää ja analysoida, millä jatkotoimenpiteillä pystytään parantamaan jo saavutettujen hakutulosten sijoituksia.

   

  Hakukoneoptimoinnin toteutus ja seuranta tehdään seuraavaa prosessia noudattaen:

   

  1. SEO analyysi: Nykytilanteen analysointi

  Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe aloitetaan analysoimalla sivuston nykytilanne ja mietitään minkälaisia toimenpiteitä pitäisi toteuttaa tuloksien saavuttamiselle.

  2. Hakukoneoptimoinnin toimenpiteiden toteutus

  Analysoinnin jälkeen suoritetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa sivuston sijoituksia hakutuloksissa.

  3. Tuloksien seuranta

  Toimenpiteiden suorittamiseen jälkeen seurataan tilannetta, miten sijoitukset paranevat hakutuloksissa.

  4. Saavutettujen tuloksien analysointi ja jatkotoimenpiteet parempien hakutulossijojen saavuttamiselle

  Kuukausien aikana jatkuvana prosessina tutkitaan sivuston kehitystä ja harkitaan, milloin hakukoneoptimointisuunnitelma kannattaa päivittää vai onko järkevää jatkaa samalla tyylillä eteenpäin.

   

   

   

  Verkkosivujen ulkoinen ja sisäinen hakukoneoptimointi

  Hakukoneoptimoinnin toimenpiteet voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, ne ovat sivuston sisäinen (on-page) ja ulkoinen (off-page) SEO optimointi. Sivuston sisäisellä optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joita tehdään sivustolle, sen sisältöön, teksteihin ja rakenteeseen.

  Ulkoisella optimoinnilla ei tehdä muutoksia itse verkkosivustolle, vaan keskitytään sivuston ulkopuolisiin tekijöihin, joilla saattaa olla positiivinen vaikutus hakukoneiden hakutuloksien sijoituksiin.

  Hakukoneoptimoinnilla saavutettuja tuloksia voidaan seurata ja analysoida ilmaisilla ohjelmilla. Näistä seo-työkaluista kerron lisää tässä artikkelissa.

   

  On-page: sivuston sisäinen hakukoneoptimointi

  On-page hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston sisäistä optimointia, rakennetta ja sisältöä sekä kooditasolla suoritettavia korjaustoimenpiteitä. Sisällöntuotanto, sisällön hakukoneoptimointi ja sivuston tekninen optimointi ovat olennainen osa on-page optimointia.

  Verkkosivustoa analysoidessa käytetään kahta auditointimenetelmää: sivuston sisällön auditointi ja tekninen auditointi. Alla listattunat joitakin kohtia, joita verkkosivuston sisäisessä hakukoneoptimoinnissa pyritään analysoimaan.

  • Tekninen hakukoneoptimointi / auditointi
  • Sisällön hakukoneoptimointi
  • Sivuston rakenne
  • Sivujen otsikot (pääotsikko, alaotsikot jne.)
  • Metateksti (meta-kuvaus)
  • Leipäteksti (sisältöteksti)
  • Sisäinen linkitys (sivuston sisäisten linkkien analysointi)
  • Avainsanatutkimus (hakusanatutkimus)
  • Hakusanat (avainsanat) / hakusanaoptimointi

   

  Sisäinen optimointi: avainsanat (hakusanat), sisältö, rakenne, linkit ja tekninen hakukoneoptimointi

  Verkkosivujen hakukoneoptimointi aloitetaan analysoimalla sivuston sisältö, avainsanat, rakenne ja sisäiset linkitykset. Tämän lisäksi on syytä tutkia tekninen puoli, eli löytyykö sivustolta virheitä kooditasolla. Tarkoituksena on tehdä verkkosivustosta hakukoneystävälliset ja käyttäjäystävälliset.

   

  Off-page: sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi

  Off-page hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston ulkoista seo optimointia. Tällä hakukoneoptimoinnin menetelmällä ei tehdä sivustolle muutoksia, vaan keskitytään sivuston ulkopuolisiin tekijöihin, joilla saattaa olla positiivista vaikutusta hakukonesijoituksiin. Sivuston ulkoinen optimointi vaatii jo hieman enemmän kokemusta ja asiantuntemusta, ettei tee kohtalokkaita virheitä.

   

  Linkit ovat vain pieni osa ulkoista optimointia

  Off-page optimoinnissa yleisesti puhutaan muun muassa ulkoisista linkeistä, mutta ulkoinen optimointi on paljon laajempi käsite kuin pelkät linkit. Ulkoiset linkit ovat toiselta sivustolta sinun nettisivuille osoittavia linkkejä. Off-page optimoinnissa analysoidaan ja tehdään sellaisia toimenpiteitä, joilla saattaa olla vaikutusta parempaan näkyvyyteen hakukoneissa, mutta omiin kotisivuihin ei tehdä muutoksia.

   

   

  SEO auditointi

  Auditointi on oleellinen osa hakukoneoptimointia, jossa analysoidaan mahdollisia ongelmakohtia, jotka saattavat olla esteenä verkkosivujen menestykselle hakutuloksissa. Auditoinnissa tutkitaan verkkosivujen nykytilanne ja minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä, jotta niistä saadaan hakukoneystävälliset. Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe aloitetaan SEO-auditoinnilla.

  Vinkki: aloittelijoiden (ja kokeneiden) kannattaa käyttää ilmaista Google Search Console -ohjelmaa, jolla pystyt katsomaan, onko sivustolla teknisiä virheitä ja miten sivusto näkyy hakutuloksissa.

   

  1. Tekninen auditointi

  Teknisellä SEO auditoinnilla tarkoitetaan sivuston kuntotilan tarkistusta. Teknisessä auditoinnissa tutkitaan asiakkaan verkkosivut ja yritetään löytää mahdollisia ongelmakohtia. Mikäli ongelmia löytyy, saat ohjeet niiden korjaamiseen tai ne tehdään puolestasi. Tekninen auditointi on hyvä menetelmä saada luotettavaa tietoa sivuston kunnosta, jos auditoinnin tekijä on kokenut ja asiantunteva ammattilainen. Hänella täytyy olla hyvä osaaminen mm. html-koodista, jotta teknisellä hakukoneoptimoinnilla saadaan tuotettua toivottuja tuloksia aikaan.

  2. SEO testi: hakukonenäkyvyyden mittaaminen

  On myös muita SEO auditointeja esimerkiksi niitä, joissa keskitytään analysoimaan hakukonenäkyvyys, eli miten hyvin sivusto tai hakusanat löydetään hakukoneiden hakutuloksista. Kyseisen SEO testin luotettavuudesta et voi olla täysin varma, koska tällaiset auditoinnit eivät oikeasti löydä kaikkia hakusanoja, joilla sivustosi löytyy hakutuloksista ja jotka tuovat sivustolle liikennettä. Testillä kyetään näkemään hakukoneiden ehkä ne kaikista kilpailluimmat ja suosituimmat hakusanat, mutta aivan täydellistä kuvaa et saa omasta hakukonenäkyvyydestä. Testin luotettavuus riippuu paljon siitä, miten syvällisesti asiaan paneudutaan ja kuinka paljon on analysoitavaa informaatiota saatavilla.

  3. Sisällön auditointi

  Kolmas tapa toteuttaa seo auditointi on analysoida sisältöä, miten hyvin yksittäinen sivu tai koko sivusto on hakukoneoptimoitu. Sivustosi sisällöllä on merkitystä hakukonelöydettävyyteen. Tällaisen tiedon analysoinnin parhaiten hallitsee ne, joilla on syvällinen asiantuntemus. Eli he tietävät, mikä on hyvin hakukoneoptimoitu sisältö. 

   

  Mikäli joku tarjoa teille ilmaisen seo auditoinnin, voit olla varma, että se on pelkkä pintaraapaisu. Kukaan osaava ammattilainen ei tee näitä ilmaiseksi, koska niiden tekemiseen saattaa kulua todella paljon aikaa – riippuen sivuston koosta sekä monesta muusta tekijästä. Ilmaiset SEO auditoinnit ja testit ovat markkinointikikkoja.

   

   

  SEO-optimointi: strategiat ja taktiikat

  SEO-optimoinnin osaajat käyttävät erilaisia strategioita, taktiikoita ja toimenpiteitä tuloksien saavuttamiseen. Eräät toimivat Googlen sääntöjen harmaalla alueella tai jopa rikkovat ohjeistuksia ja sitten on niitä, jotka yrittävät toteuttaa optimointia mahdollisimman rehdillä tavalla. 

  Hakukoneoptimoinnissa käytetään näitä termejä:

  • White hat
  • Black hat
  • Negatiivinen hakukoneoptimointi
  • Grey hat

   

   

  White hat

  White hat on taktiikka, joita rehelliset hakukoneoptimointiyritykset käyttävät. White hat menetelmä on vaikeampaa ja kalliimpaa. White hat taktiikka on se, josta Google tykkää, koska et tee mitään väärää. Puhtaasti valkohattu -tyylisiä hakukoneoptimointia tekeviä firmoja on vähemmän, koska se vaatii enemmän ponnisteluja.

   

   

  Black hat

  Black hat taktiikka on tehokas, mutta erittäin riskialtis. Black hat seo -optimoinnilla voit saada hyviä tuloksia aikaan, mutta jossain vaiheessa Google saattaa antaa manuaalisen rangaistuksen, joka johtaa sivuston katoamiseen hakukoneista.

  Tätä taktiikkaa näkee monen käyttävän ja se on tietynlaista huijaamista. Huijaamistahan se on, koska black hat tyypit yrittävät väärin keinoin saada sivuston rankkaamaan hakukoneissa.

  Puhtaasti tällaista toimintaa harvemmin tunnetut ja luotettavat SEO yritykset käyttävät omien tai asiakkaiden sivujen hakukoneoptimoinnissa.

  Kuten jo mainitsin, että hakukonetuloksissa näen jatkuvasti tämän tyylistä toimintaa. Sitä ei varsinkaan yritysten kotisivuille kannata tehdä, koska joku kaunis päivä sivustoa ei enää esimerkiksi Googlessa näy.

  Mikä on sen mukavampaa, kun katoat netistä ja varsinkin, jos firmallenne nettinäkyvyys tuo tuloja – loppuu kaupan teko saman tien.

  Tämä on epärehellisten toimijoiden tapa saavuttaa hakukonetuloksia, joita muuten eivät onnistuisi saamaan.

  Mustahattu -tyylistä hakukoneiden manipulointia voidaan verrata siihen, kuin käyttäisit dopingia urheilussa tai yrität huijata verottajaa kiertämällä veroja eli jossain vaiheessa jäät kiinni ja leikki loppuu itkuun.

  Kannattaako sitä harrastaa – en suosittele. On hyvin todennäköistä, että ”pilkka sattuu omaan nilkkaan”.

  Google, jopa antaa kaikille mahdollisuuden ilmoittaa tämän tyylisestä toiminnasta heille, jolloin he tekevät tarkistuksen, joka lopulta johtaa manuaaliseen rangaistukseen ja sivujen poistamiseen hakukoneiden tuloksista.

   

   

  Negatiivinen hakukoneoptimointi / seo

  Negatiivinen hakukoneoptimointi tarkoittaa tapaa, jolla yritetään saada jonkun toisen sivuston hakukonesijoitukset putoamaan esimerkiksi Googlen hakutuloksissa.

  Eli se on suora hyökkäys jotain tiettyä verkkosivustoa kohtaan, jonka ainoa tarkoitus on aiheuttaa vahinkoa kyseiselle sivustolle.

  Tämän tyylinen toiminta on lain vastaista. Ikävä kyllä internetissä on kaikenlaisia toimijoita ja tietyt tahot harrastavat negatiivista hakukoneoptimointia. Onneksi Suomessa tätä vähemmän näkee.

  Onnellinen puoli tässä on, että useimmiten negatiivisen hakukoneoptimoinnin tekijät jäävät kiinni.

   

   

  Grey hat

  Useat hakukoneoptimointiin keskittyneet yritykset harjoittavat niin sanottua grey hat -toimintaa. Grey hat taktiikassa yhdistyvät white ja black hat tyylit. Oikestaan se on jotain näiden kahden väliltä. Tässä liikutaan Googlen sääntöjen harmaalla alueella. Harmaahatut eivät ehkä käytä kaikista räikeimpiä mustahattujen menetelmiä, mutta hyödyntävät osaa niiden taktiikoista.

   

   

  Mitä kannatta näistä käyttää?

  Minä suosittelen ehdottomasti white hat -tyyliä, koska siinä on pienimmät riskit ja silloin pelataan rehellistä peliä. Toki saattaa olla työläämpää pärjätä hakukonesijoituksissa, mutta useimmiten kova työ lopulta palkitaan.

  Yritysten kannattaa pysyä rehdillä polulla, koska nettisivujen katoaminen Googlesta saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa firmalle konkurssin.

   

   

  Verkkokaupan hakukoneoptimointi: miten se tehdään?

  Verkkokaupan hakukoneoptimointi ei suuresti eroa muiden nettisivujen hakukoneoptimoinnista. SEO optimointi aloitetaan tekemällä sivustolle auditointi, jossa analysoidaan verkkokaupan sivuston rakenne, yksittäiset verkkosivut ja sivujen sisällöt.

  Nettikaupan hakukoneoptimointi saattaa olla huomattavasti vaikeampaa toteuttaa yhtä hyvin ja helposti, kuin esimerkiksi tavallisten kotisivujen, joissa ei ole verkkokauppaa.

  Täydellisen hakukoneoptimoinnin esteenä saattaa olla verkkokappa-alustan tekniset ominaisuudet, eli minkälaisia muutoksia siihen pystytään tekemään. Mikäli verkkokauppa-alusta on vaikeasti muokattavissa, silloin joudutaan tekemään kompromisseja. Verkkokauppaohjelmiston rakenteelliset ongelmakohdat eivät kuitenkaan aina ole esteenä hyvien hakutulossijoituksen saavuttamiselle.

  Siinä tapauksessa pitää sopeutua tilanteeseen ja suorittaa ne hakukoneoptimoinnin toimenpiteet, jotka ovat mahdollisia toteuttaa.  Verkkokaupan ei tarvitse olla tekniseltä rakenteeltaan täydellinen, jotta se voisi saavuttaa esimerkiksi Googlen ykkössivun.

  Ei siis syytä huoleen, jos verkkokauppasi ei ole täysin hakukoneystävällinen tai hakukoneoptimoitu – aina voit pärjätä kilpailussa parhaista hakutulossijoituksista.

   

   

  Hakukoneoptimoinnin hinta tilattuna yritykseltä tai itsetehtynä

  Haluat varmasti tietää hakukoneoptimoinnin kustannukset. Seuraavaksi kerron paljonko maksaa SEO-asiantuntijapalvelut tilattuna yritykseltä tai itsetehtynä ilman asiantuntijan apua.

   

  Mitä maksaa hakukoneoptimointi tilattuna SEO asiantuntijayritykseltä?

  Hakukoneoptimoinnin hinta alkaa noin 200 eurosta (€), mutta vaativan SEO-projektin hinta voi nousta jopa yli 20 000 euroon (€) kuukaudessa.

  Hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu työn määrästä ja kuinka haastava on kyseinen projekti sekä SEO tekijän ammattitaidosta. Useimmiten monet SEO firmat myyvät hakukoneoptimointia 300-500 euron kuukausihintaan. Tällä hinnalla et voi odottaa suurta menestystä. Mieti asiaa tältä kannalta: jos palkkaat työntekijän 300-500 kuukausipalkalla, mitä hän suostuu tekemään sillä hinnalla – ei paljoakaan. Tuolla hinnalla voit saada tuloksia aikaan, mutta saattaa olla, että ihan Googlen parhaimpia hakutulosten kärkisijoituksia et saavuta.

  Mikäli haluatte kilpailla suurten tunnettujen brändien kanssa, niin silloin kannattaa olla varautunut sijoittamaan hakukoneoptimointipalveluihin useita tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa.

   

   

  Hakukoneoptimoinnin tekeminen itse: Voiko tehdä ilmaiseksi?

  Hakukoneoptimoinnin tekeminen itse on ilmaista, paitsi nettisivujen tekemisestä aiheutuneet kustannukset. SEO-optimointia voit tehdä täysin ilman ylimääräisiä kustannuksia. Sinulle saatetaan markkinoida kaikenlaisia maksullisia SEO työkaluja / ohjelmia, mutta oikeasti et tarvitse mitään muuta, kuin tietokoneen, nettisivut ja internet-yhteyden. Itsetehty kotisivujen ilmainen hakukoneoptimointi saattaa tuottaa varsin hyvin tuloksia. Sinun tarvitsee perehtyä aiheeseen mahdollisimman syvällisesti ja kehittää itseäsi jatkuvana prosessina, niin sinulla on mahdollisuus menestyä. 

  Kaikista paras SEO työkalu sinulta jo löytyy omasta takaa – aivot. Älykäs analyyttinen ajattelutapa johtaa hyviin tuloksiin. Seuraavaksi esittelen muutaman ilmaisen työkalun.

   

   

  Parhaat ilmaiset hakukoneoptimoinnin työkalut

  Hakukoneoptimoinnin työkalut auttavat sinua analysoimaan ja seuraamaan, miten tekemäsi verkkosivuston optimoinnit tuottavat tuloksia.

  Google Search Console

  Paras ilmainen työkalu hakukoneoptimointiin on Googlen oma Search Console. Sen avulla näet, miten oma verkkosivusto pärjää kilpailussa muita sivustoja vastaan. Search Consolesta näet muun muassa sivustosi sijoituksen, eli millä hakusanoilla ja sijoilla sivut näkyvät Googlen hakutuloksissa. Sieltä näet myös monia muita tärkeitä tietoja esimerkiksi, miten sivustosi toimii, eli onko siellä mahdollisesti jonkinlaisia ongelmia, jotka kannattaa korjata.

  Core Web Vitals on sana, josta olet ehkä jo kuullut tai lukenut. Sillä tarkoitetaan sivuston käyttökokemuksen ja suorituskyvyn mittaamista. Käyttökokemuksella ja suorituskyvyllä tässä tapauksessa tarkoitetaan, miten nopeat nettisivut ovat ja tapahtuuko sivujen latautumisessa jotain epänormaalia. Sivustollasi Google mittaa jatkuvasti nettisivujen toimintaa. Näistä saat ilmoituksen suoraan Search Consoleen, joka kertoo, mikäli sivustolla ilmenee käyttökokemukseen ja suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Ongelmat kannattaa korjata pikaisesti, koska ne saattavat estää yksittäisen verkkosivun tai koko verkkosivuston pääsyn parhaille sijoille Googlen hakutuloksissa.

  Google Analytics

  Toinen hyvä ilmainen työkalu Google analytics kävijäseurantaohjelma, jolla saat tarkempaa tietoa siitä, miten sivustolla vierailevat käyttäytyvät nettisivuillasi.

  Maksullisia SEO työkaluja löytyy useita, mutta ne ovat suunnattu pääsääntöisesti ammattilaisille ja ilman niitä pärjäät erittäin hyvin. Useimmille meistä maksulliset työkalut eivät tarjoa riittävästi rahalle vastinetta. Eli hyödyt ovat hintaa vähäisempiä.

  WordPress SEO optimointi lisäosat

  Poikkeuksena minun täytyy mainita WordPress käyttöjärjestelmään asennettavat SEO-lisäosat, joista osa maksullisista versioista ovat ihan järkeviä investointeja. WordPress SEO-optimoinnin lisäosista löytyy myös useita hyviä ilmaisia vaihtoehtoja, joiden kanssa pärjäät todennäköisesti ihan riittävän hyvin. Ne eivät ole suunnattu hakukoneoptimoinnin ammattilaisille, vaan ihan tavallisille nettisivujen tekijöille ja omistajille. Niiden avulla saat laitettua sivuston seo-asetukset kuntoon, muutamalla klikkauksella. Yoast SEO on todennäköisesti suosituin WordPress SEO lisäosa, mutta markkinoilla on myös monia muita erittäin hyviä SEO-lisäosia WP-sivustoille, ellei jopa parempia.

   

   

   

  Google hakukoneoptimointi

  Google on maailman suosituin hakukone ja siksi on tärkeää keskittää verkkosivuston optimoinnin resurssit Googlen hakukoneeseen. Kotisivujen tai verkkokaupan hakukoneoptimointi Googlea varten vaatii enemmän työtä, aikaa ja osaamista, verrattuna muihin internetin hakukoneisiin. Se on huomattavasti kehittyneempi, kuin mikään muu vastaava hakukonepalveluntarjoaja.

  Google arvostaa, kun noudatat hakukoneoptimoinnissa seuraavia ohjeita:

  • Luo verkkosivut ihmisiä varten, ei hakukoneille tai boteille.
  • Ihmiset käyttävät nettisivuja. Tee niistä käyttäjäystävälliset.
  • Kirjoita uniikkia tekstiä. Laadukas sisältö on hyödyksi.
  • Varmista, että nettisivut ovat nopeat ja turvalliset.

   

   

  Google hakukoneen hakutulosten ranking tekijät

  Huhujen mukaan hakukonetuloksiin vaikuttavia ranking tekijöitä on yli 200, mutta Google ei näistä sinulle kerro. Tällaisista määristä SEO maailmassa puhutaan. Saatat lukea netissä listan näistä ranking-tekijöistä, mutta siihen tietoon ei kannata luottaa.

  Kukaan ei oikeasti tiedä, mitkä ne ovat ja minkälaisia vaikutuksia niillä on hakukonetuloksiin. Jokaisella tekijällä saattaa olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus tai ei minkäänlaista vaikutusta, miten verkkosivut pärjäävät Googlen hakutuloksissa.

  Hakukoneoptimointi on haastavaa, koska ei ole mitään selkeitä ohjeita, millä voit saavuttaa toivotut sijoitukset hakutuloksissa.

  Googlen julkaisee tasaiseen tahtiin uusia algoritmipäivityksiä ja niillä tuntuu lähes jokainen kerta olevan vaikutus hakutulossijoituksiin. Hakutulosten järjestys vaihtelee siis melko usein.

  Hakutulosten ranking-tekijät vaihtelevat jatkuvasti, joten et voi olla täysin varma siitä, että mikä toimii ja mikä ei.

  SEO ja Google optimointi ovat arvailupeliä.

   

  Google hakukone

  Hakukoneiden ensimmäisen sivun top 10 hakutulosten klikkausprosentit (CTR)

  Hakutulosten top 3 sijoitusta saavat eniten klikkejä, eli kävijöitä Googlesta omille kotisivuilleen. Parhaimmat markkinapaikat ovat hakutuloksien ykkössivulla ja tämän takia yritysten olisi hyvä löytyä sieltä tai muussa tapauksessa verkkosivujen vierailijoiden määrää on huomattavasti pienempi. CTR eli click trough rate Suomeksi tarkoittaa klikkausprosenttia, eli millä prosenttiosuudella hakutulosten näyttökerrat ovat saaneet klikkauksia.

  Hakutulosten Top 10 klikkausprosentit (suuntaa antava arvio):

  • 1 sija saa kaikista klikeistä noin 30-33 %
  • 2 sija: noin 15-25 %
  • 3 sija: noin 10-20 %
  • 4 sija: noin 7-15 %
  • 5 sija: noin 5-9 %
  • 6 sija: noin 4-6 %
  • 7 sija: noin 2-4 %
  • 8 sija: noin 1-3 %
  • 9 sija: noin 1-3 %
  • 10 sija: noin 1-3 %.

   

  Miten hakukone toimii?

  Hakukoneet käyttävät botteja, jotka jatkuvasti keräävät tietoa selaamalla internetiä. Botit vierailevat verkkosivustoilla, skannaavat kooditasolla sivujen sisällöt ja sieltä löydetty tieto tallennetaan hakukoneiden tietokantaan / indeksiin. Kun hakukoneen käyttäjä tekee haun, hänelle näytetään orgaanisia eli luonnollisia hakutuloksia sisältöosumien perusteella.  

  Hakukoneet käyttävät matemaattista algoritmia, jonka avulla määritetään nettisivujen orgaaniset sijoitukset hakutuloksissa. Hakukonealgoritmi kehittyy koko ajan ja tämän myötä hakutuloksiin vaikuttavat ranking-tekijät muuttuvat vuodesta toiseen. Algoritmista on saatavilla hyvin vähän tarkkaa tietoa, koska niitä ei julkaista ulkopuolisten tietoon.

  Saatat miettiä, mikä on hakukone? Vastaan tähän lyhyesti: Hakukonetta käytät netissä tiedon hakemiseen.

  Orgaanisten hakutulosten lisäksi hakukone näyttää maksettuja mainoksia, useimmiten hakutulossivun ylä- ja alaosassa.

   

  Suosituimmat hakukoneet

  Suomen ja maailman ylivoimaisesti suosituin hakukone on Google ja huomattavasti pienemmällä markkinaosuudella kakkossijaa pitää Bing. Näiden lisäksi muita hakukoneita ovat mm. Yahoo, Baidu ja Yandex. Baidu on kiinalaisten suostuin hakukone ja Yandex hakukonetta eniten käyttävät venäläiset.

   

  Mikä on paras hakukone?

  Tällä hetkellä paras hakukone on Google, koska se on näistä kaikista hakukoneista kehittynein.

   

  Google näkyvyys: 3 syytä, miksi sivusto ei saavuta hakutulosten parhaita sijoituksia

  Google näkyvyyden parantaminen ja nettisivujen optimointi kannattaa aloittaa perusasioista. Listaan kolme asiaa, jotka saattavat estää mahdollisuutesi päästä Googlen hakutulosten parhaille sijoille. Suosittelen tekemään sivustolle korjaustoimenpiteitä, mikäli huomaat niissä alla mainittuja ongelmia.

   

  1. Huono sivuston nopeus: sivusto latautuu hitaasti

  Vaikka erikoiselta se saattaakin kuulostaa, niin sivuston latautumisnopeudella on merkitys siihen, kuinka korkealle hakutuloksissa pääset. Vaikka nettisivusi olisivat muuten hyvin optimoitu, niin todella hitaasti avautuva verkkosivusto on esteenä parhaiden hakutulosten saavuttamiselle.

  Google ei pidä hitaista nettisivuista. Sivuston pitää avautua riittävän nopeasti sivulla vierailevalle. Ensinnäkin kukaan ei jaksa odottaa pitkää aikaa, jotta sisältö latautuu nähtäväksi. Tämä johtaa siihen, että sivustolta poistutaan, koska kärsivällisyys loppuu.

  Sivuston nopeuteen vaikuttaa usein kaksi tai kolme asiaa: webhotellin palvelimen nopeus, kuvien tiedostokoko ja sisällön määrä. Hyvä webhotelli on järkevä investointi, koska niiden palvelimet ovat nopeita ja sen myötä sivut avautuvat nopeammin sivustolla kävijöille.

  Riittävän nopea ja edullinen webhotelli on varteenotettava valinta heille, joilla ei ole varaa tai kiinnostusta investoida huippuluokan hostingpalveluun.

  Nettisivujen nopeuteen vaikuttaa suuresti webhotellin palvelimen sijainti. Tästä syystä kannattaa valita webhotellipalvelu, jonka palvelimet ovat Suomessa, mikäli verkkosivujen kohderyhmä sijaitsee Suomessa.

  Sivustolle lisätyt kuvat saattavat joskus olla suurikokoisia ja liian korkealla resoluutiolla (tarkkuudella), joka tekee tiedostokoosta ison ja tämän takia sen avaamisessa kestää pitkään. Kuvat kannattaa optimoida ennen kuin lisäät ne nettisivuille. Mikäli käytät WordPress.org -alustaa, niin siihen löytyy ilmaisia lisäosia, jotka optimoivat WordPressiin jo lisätyt kuvat. Kuvien optimointiin löytyy internetistä ilmaisia palveluja, joilla saat pakattua kuvat kevyempään muotoon.

  Näin saat ratkaistua nopeusongelmat. Sisällön määrällä on myös vaikutus sivuston nopeuteen, mutta sillä ei ole yhtä suurta vaikutusta, kuin kuvien koolla (tiedostokoko) ja palvelimen nopeudella.

  2. Sivusto ei ole responsiivinen, eli mobiiliystävällinen

  Kaikkien nykyajan nettisivujen pitäisi olla responsiivisia, eli mobiiliystävällisiä. Jos olet nyt tilaamassa tai tekemässä kotisivut, niin sinun ei tarvitse tästä huolehtia, koska et todennäköisesti löydä nettisivualustaa, joka ei olisi mobiiliystävällinen. Tämä vinkki on suunnattu heille, joilla on vanhat nettisivut, koska yli 10 vuotta sitten kaikki nettisivut eivät olleet mobiiliystävällisiä. Google ei katso hyvällä, mikäli sivusto ei ole reponsiivinen.

   

  3. SSL -suojaus puuttuu (http)

  SSL-suojauksen (https) näet, kun katsot selaimessa www / url -osoitteen etuosaa. Jos näet url-osoitteen alussa https, niin siinä tapauksessa sivustolla on SSL-suojaus. SSL on lyhenne englannista “secure sockets layer”. SSL tarkoittaa, että sivusto on suojattu ja turvallinen. Esimerkiksi Google Chrome selain varoittaa, jos sivustolla ei ole SLL-sertifikaattia.

  Näin näet onko sivusto suojattu:

  • Http = sivusto ei ole suojattu
  • Https = sivusto on suojattu ja turvallinen.

   

  Kun muistat pitää nämä kolme asiaa kunnossa, niin sinulla on paremmat mahdollisuudet saavuttaa hyvät hakusijoitukset Googlen hakutuloksissa.

   

  Mikä yhdistää näitä kolmea edellä mainittua asiaa? Se on huono käyttäjäkokemus (UX)!

  Google optimointi on käyttäjäkokemuksen kehittämistä

  Google optimointi on nykyään verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamista.

  Käyttäjäkokemus on yksi Googlen hakutuloksiin vaikuttava ranking tekijä jo vuonna 2021. Sama trendi tulee vielä voimakkaammin näkymään vuonna 2022, sillä Google tulee keskittymään siihen entistäkin enemmän. Tästä Google on itse ilmoittanut, joten nyt on aika laittaa asiat kuntoon, jos verkkosivustollasi ilmenee käyttäjäkokemusta haittaavia tekijöitä.

  Google optimointi kannattaa aloittaa tekemällä verkkosivuista käyttäjäystävälliset.

  Nykyaikaiset, ammattimaisesti tehdyt verkkosivut tarjoavat hyvän käyttäjäkokemuksen ja se on mielestäni tärkeä asia, joka kannattaa pitää mielessä. Hyvin tehdyillä nettisivuilla on siis vaikutus siihen, miten sivustosi tulee pärjäämään Googlen haussa. Käyttäjäkokemus tarkoittaa englanniksi “user experience” ja siitä käytetään lyhennettä UX 

  Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan sivustoa, joka on helppokäyttöinen, turvallinen ja riittävän nopea. Se tekee siitä käyttäjäystävällisen, joka mahdollistaa hyvän käyttäjäkokemuksen.

   

   

  Google optimoinnin hinta

  Google optimoinin hinta on sama, kuin muilla hakukoneoptimointipalveluilla. Hakukoneoptimointipalvelun hinta alkaa 200 € ja kustannukset nousevat työn haastavuuden mukaan.

  Google optimointi itse tehtynä ei maksa mitään, jos et innostu ostamaan kaikenlaisia työkaluja ja palveluja.

  Nettisivujen optimoinnista saattaa aiheuttaa kustannuksia, riippuen siitä, kuka tekee optimointityöt sekä minkälaisia muutoksia sivustollesi tullaan tekemään.

   

  Hakukoneoptimoinnin historia: ennen ja nyt

  Kerron muutaman sanan hakukoneoptimoinnin historiasta.

  1990-luvun loppupuolella alkoi hakukoneoptimoinnin buumi, kun Google hakukone julkaistiin vuonna 1998.

  Ihmiset alkoivat ymmärtämään, millä tavalla hakukonetulosten sijoituksia voidaan manipuloida. Näinä aikoina hakukoneoptimointi oli käsittämätöntä kikkailua ja silloin käytettiin kaikkia black hat -taktiikoita.

  Vuosien kuluessa hakukoneyritykset alkoivat paremmin ymmärtämään, miten niiden hakutuloksia manipuloitiin, joka johti toimenpiteisiin. Sen seurauksena moni sivusto katosi hakukoneiden hakutuloksista.

  Hakukoneet ovat tästä kehittyneet ja aikanaan käytetyt taktiikat eivät enää toimi. Nykyään hakukoneet huomaavat paljon nopeammin vilppiyritykset. Keinotekoisten hakukonesijoituksien yrittäminen jatkuu vielä tänä päivänä, mutta esimerkiksi Google ja Bing löytävat ne helposti, jonka jälkeen poistavat verkkosivut hakutuloksista.

  2021 vuonna hakukoneoptimointi vaatii tarkkuutta, ettei tee sellaisia virheitä, joista saattaa aiheutua ongelmia. Kun kerran teet rikkeen Googlen mielestä, olet jatkossa heidän tarkkailussa, vaikka tekisit uudet nettisivut indeksistä poistetun tilalle. Tämän jälkeen olet, kuin rikollinen, joka joutuu piileskelemään, ettei poliisi löydä sinua.

  Varovaisuus ja huolellisuus ovat nykypäivänä tärkeitä asioita pitää mielessä. Sääntöjen mukaisesti toteutetulla verkkosivuston optimoinnilla on suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa, eli pärjääkö sivusto Googlessa hakutuloksien kilpailussa.

  Älä tee typeriä asioita, vaan noudata Google, Bing ja muiden hakukoneiden sääntöjä sekä ohjeistuksia.

   

  Kerron lyhyesti hauskan tositarinan vuosien takaa.

  Useita vuosia sitten negatiiviset seo hyökkäykset tulivat julkisuuteen. Tästä voidaan kiittää yhtä hakukonehakkerien ryhmää, jotka suorittivat negatiivisen seo hyökkäyksen erään Googlen työntekijän henkilökohtaiselle sivustolle. Myöhemmin hän osoitti ”kiitollisuutta” mainitsemalla hakukonehakkeriryhmän nimen omilla nettisivuillaan. Se oli tietynlainen hyväntahtoinen kepponen negatiivisen hyökkäyksen muodossa, joka avarsi Googlen ymmärrystä tällaisesta toiminnasta.

  Kyseistä menetelmää käytettiin myös aikanaan ulkomaisten hakukoneoptimoinnin osaajien välisissä kilpailuissa, joissa yksi kilpailijoista päätti ”ampua alas” muut sivustot voittaakseen kisan.

   

   

  usein kysytyt kysymykset hakukoneoptimoinnista

  FAQ: Usein kysytyt kysymykset hakukoneoptimoinnista

  Sinulla on varmasti useita kysymyksiä, joihin haluat vastauksia. Yritän vastata parhaani mukaan usein kysyttyihin kysymyksiin koskien hakukoneoptimointia.

   

   

  Mikä on paras kotisivualusta hakukoneoptimointiin?

  Mielestäni tällä hetkellä WordPress tarjoaa parhaat ominaisuudet hakukoneoptimointiin. WordPress hakukoneoptimointi on suhteellisen helppoa muun muassa sen takia, että siihen on saatavana todella hyvät, ilmaiset lisäosat sivuston “on-page” SEO -optimointia varten. Niiden avulla saat nopeasti säädettyä kuntoon, esimerkiksi sivun SEO asetukset. WP tarjoaa myös todella kattavat sivuston muokkausmahdollisuudet, joiden avulla saat tehtyä kotisivuista hakukoneystävälliset.

  Jos haluat kotisivut, joilla on todella hyvät mahdollisuudet pärjätä hakukoneiden hakutuloksissa, valitse WordPress.

  Nettisivujen teko-ohjelmat kuten esimerkiksi Weebly, Squarespace, Webnode ja Wix ovat todennäköisesti varsin käyttökelpoisia. Tällaisten vuokrattavien SAAS (software as a service) -palvelujen suurin vahvuus on aloittelijaystävällisyys ja helppokäyttöisyys. Heikkoutena usein mainitaan vaatimattomat muokkausmahdollisuudet. Hakukoneoptimointi ei näissä ole yhtä hyvin toteutettavissa kuin esimerkiksi WordPressillä.

  Muutama vuosi sitten hakukoneoptimointialan ”piireissä” Wix kotisivut saivat kaikista huonointa palautetta. Moni väitti sen olevan erittäin huonosti hakukoneoptimoitavissa. Ilmeisesti kyseiseen kotisivuohjelmaan on tehty useita päivityksiä, joka on tehnyt siitä hakukoneystävällisemmän. Omat henkilökohtaiset kokemukset Wix nettisivuista ovat hyvin rajalliset, joten tätä enempää en asiaa kommentoi. Henkilökohtaisesti yritän vältellä vastaavia SAAS -kotisivujen teko-ohjelmia, vaan mielummin teen verkkosivut WordPressillä.

  Listaan verkkosivualustat paremmuusjärjestyksessä hakukoneystävällisyyden mukaan:

  1. WordPress (paras)
  2. Weebly, Squarespace, Webnode
  3. Wix (mahdollisesti myös Wix kuuluu nro. 2 sijalle)

   

   

  WordPress on hakukoneoptimointia tekevien yritysten suosikki

  Lähes kaikki hakukoneoptimointia tekevät yritykset ovat valinneet WordPressin omien nettisivujen sekä heidän asiakkaiden kotisivualustaksi. WP verkkosivualustan voit helposti muokata omiin tarpeisiin sopivaksi ja näin ollen WordPress sivujen hakukoneoptimointi pystytään toteuttamaan optimaalisella tavalla. WordPress on edullinen ylläpitää ja nettisivujen rakentaminen on helppoa sen jälkeen, kun olet tullut tutuksi kyseisen sisällönhallintajärjestelmän kanssa. WP on maailman suosituin kotisivualusta. Sillä voit myös perustaa verkkokaupan (WooCommerce). Suosittelen lämpimästi tutustumaan WordPress kotisivuihin.

   

  Markkinoilla on muutamia hakuoptimointipalveluja myyviä yrityksiä, jotka rakentaneet omat nettisivut SAAS-kotisivuohjelmalla (esim. Wix). Tällaiset firmat eivät todennäköisesti hallitse hakukoneoptimoinnin teknistä puolta, niin hyvin kuin pitäisi. Saatan olla väärässä, mutta hyvin voisi olettaa tämän pitävän paikkansa. He ovat todennäköisesti enemmän SEO sisällöntuottajia, kuin kokonaisvaltaisia hakukoneoptimoinnin asiantuntijoita. Siinäkään ei ole mielestäni mitään väärää, koska kaikille hakukoneoptimoinnin osa-alueiden asiantuntijoille on tarvetta. Kaikki eivät hallitse koko pakettia, vaan keskittyvät siihen, missä ovat hyviä. 

   

   

  Kuinka helppoa on hakukoneoptimointi?

  Oikeanlainen hakukoneoptimointi vie aikaa ja siinä mielessä se ei ole helppoa.

  Kukaan ei tiedä 100 % varmuudella, mikä toimii ja mikä ei. Jos kuulet jonkun väittävän teille, että tietävät – he todennäköisesti valehtelevat.

  Joku päivä saattaa olla, että tietyt hakukoneoptimointiin vaikuttavat tekijät toimivat, mutta jo vuoden päästä Google on muuttanut algoritmiaan, joka johtaa siihen, että sen vaikutus on jopa muuttunut negatiiviseksi.

  Perustasoinen hakukoneoptimointi ei ole erityisen vaikeaa, mutta ei se ihan helppoa myöskään ole. SEO vaatii opiskelua ja tässä tulee pienimuotoinen ongelma, koska tätä varten on oppimateriaalia paljon tarjolla, mutta se on eri asia, mistä löydät luotettavaa tietoa.

  Parhaat SEO -ammattilaiset ovat hioneet omia taitojaan useiden vuosien ajan. Huipputason SEO-hakukoneoptimointi on tietynlainen ”salainen maailma”, eli he ketkä tietävät jonkin asian toimivan, eivät kerro sitä sinulle, vaan pitävät tiedon omana kilpailuetuna.

   

   

  Hakukoneoptimoinnin koulutus: kannattaako käydä Google optimoinnin verkkokurssi?

  Ilmaisia ja maksullisia hakukoneoptimoinnin kursseja löydät monesta paikasta. Niistä voit oppia Google optimoinnin perusasiat, mutta et mitään edistyksellistä.

  Suomen ja maailman markkinat ovat pullollaan ns. SEO ”gurujen” ja ”ammattilaisten” verkkokursseja. Niiden tarkoitus on tehdä rahaa kurssin vetäjälle.

  Sinä saatat oppia jotain, mutta älä vielä ryhdy tekemään hakukoneoptimointia yritysasiakkaille, koska saatat tuottaa heille pettymyksen.

  Mieti asiaa tältä kannalta, jos sinä olisit jonkun alan huippuosaaja (esim. hakukoneoptimointi) ja teet sitä työksesi, kertoisitko muille kaikki kilpailuvalttisi? Mikäli antaisit kaiken oppimasi tiedon muille, niin  yhtäkkiä alalle alkaisi ilmaantua suuri määrä kilpailijoita, jotka omaavat täysin samat taidot, mitä sinulla on.

  Mielestäni parhaiten opit omatoimisella harjoittelulla. Ikävä puoli tässä on pitkä harjoitusjakso. Hakukoneoptimointi on hidasta puuhaa, joten sen harjoitteluun kannattaa varata vuosia, jotta sinusta tulee tarpeeksi hyvä.

  Monen muun alan koulutuksissa opit konkreettisia taitoja ja ne takaavat sinulle mahdollisesti jatkuvan toimentulon vaikkapa koko loppuelämäksi.

  Hakukoneoptimointi on hieman toisenlainen taito osata, sillä hakutuloksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat jatkuvasti ja tästä syystä kukaan ei osaa täydellä varmuudella kertoa sinulle, mikä on paras tapa toteuttaa hakukoneoptimointia sekä saada aikaan toivottuja tuloksia.

  Mikäli kuitenkin haluat käydä verkkokurssin, ole hyvä. Itsensä kehittäminen on hyvä asia ja toivon, että saat rahoillesi vastinetta, mikäli maksat kurssista.

   

   

  Kuinka kauan kestää nähdä hakukoneoptimoinnin tulokset?

  Moni asia vaikuttaa siihen, kuinka pitkään kestää, että näet tuloksia. Jos nettisivut ovat uudet, niin silloin hyvien tulosten saamisessa kestää jopa pitkään. Mikäli Helsingin sanomat julkaisevat artikkelin, niin heillä on sen verran kova luottamus Googlen silmissä, että pääsevät hetkessä hakutulosten kärkisijoille.

  Voidaan sanoa, että tavallisilla verkkosivuilla hakukoneoptimoinnin toimenpiteiden jälkeen hyvien hakukonesijoituksien saaminen kestää 6-12 kk tai jopa kauemmin. Hyvien hakukonetulosten saavuttamiseen vaikuttaa suuresti kyseisen hakusanan kilpailutilanne, eli kuinka moni kilpailee samasta hakusanasta. Mitä enemmän kilpailua on hakutuloksista, sitä vaikeampaa ja hitaampaa on päästä Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle.

   

   

  Hakukonenäkyvyyden parantaminen: miten saa Google näkyvyyttä?

  Hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa hakukonenäkyvyyttä, mutta nopein tapa verkkosivuston näkyvyyden kasvattamiseen Googlen hakutuloksissa on tehdä ”adwords” hakusanamainontaa. Nykyään adwords tunnetaan paremmin Google Ads nimellä. Google ads mainonta on maksullista hakukonemarkkinointia / hakusanamainontaa ja näitä mainoksia näet muun muassa hakutulosten alussa eli kaikista parhaimmilla sijoilla.

  Google ads hinnoittelu perustuu klikkeihin eli sinua veloitetaan ainostaan silloin, kun joku on klikannut mainoksesi linkkiä. Sinä valitset, millä avainsanoilla haluat näkyä hakutuloksissa. Jokainen avainsana hinnoitellaan kilpailutilanteen mukaan. Hakusanojen löytämistä varten Google Ads tarjoaa hyvät hakusanamainonnan työkalut.

  Keyword Planner (avainsanojen suunnittelija) avainsanatyökalu auttaa sinua löytämään suosittuja hakusanoja. Hakusanatyökalun tarjoaman tiedon avulla avainsanatutkimus käy vaivatta. Sieltä näet myös avainsanojen klikkikohtaiset hinnat.

   

  Tiesitkö, että hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemarkkinointi (SEM) ovat kaksi eri asiaa?

  Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on parantaa sijoituksia orgaanisissa eli ilmaisissa hakutuloksissa, kun taas hakukonemarkkinointi on maksettua mainontaa. Hakukonemarkkinoinnilla saattaa kuitenkin olla positiivinen vaikutus orgaaniseen hakukonenäkyvyyteen. Molemmat keinot ovat tehokkaita parantamaan nettinäkyvyyttä. SEM on englanninkielinen lyhenne hakukonemarkkinoinnista ja suomennettuna se tarkoittaa search engine marketing.

  Hakukoneoptimointi vs. hakusanamainonta: kumpi tuottaa parempia tuloksia?

  Hakusanamainonnalla saat heti tuloksia aikaan sen jälkeen, kun olet julkaissut mainoksesi Google Ads alustan kautta. Hakukoneoptimointi tuottaa tuloksia vasta pitkän ajan kuluttua, joskus kuukausien tai jossain tapauksissa yli vuoden päästä, jos silloinkaan. Hakusanamainonta on varmempi valinta, joka aivan varmasti tuottaa tulosta. Mikäli et kuitenkaan saa Google Ads mainonnalla kauppaa tai toivottua tulosta, on aika analysoida, mikä meni pieleen. 

   

   

  Miten saan lisää kävijöitä kotisivuille tai kasvatettua verkkokaupan myyntiä?

  Hakukoneoptimoinnilla saat paremman näkyvyyden netissä, korkeamman hakukone rankingin myötä, mutta se ei aina tarkoita sitä, että saat sivustolle enemmän kävijöitä tai kasvatettua verkkokaupan myyntiä. Tähän saattaa löytyä useita syitä. Yritän auttaa tarjoamalla vinkkejä, joiden avulla onnistuu verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja voit saada lisää kävijöitä kotisivuille.

   

  1. Hakukoneoptimoinnin analysointi ja seuranta

  Ottamalla käyttöön Google Search Console -verkkovastaavan työkalut, näet miten sivustosi pärjää hakutuloksissa. Search consolen avulla mittaat sivuston Google-hausta saamaa liikennettä ja seuraat, millä sijoilla hakusanat näkyvät hakutuloksissa. Search console on mielestäni erittäin hyvä ellei paras seo työkalu. Ohjelman tarjoamaa tietoa analysoimalla pysytyt kehittämään sivustosi Google näkyvyyttä.

  Joskus voi olla vaikeaa saavuttaa tarpeeksi hyviä sijoituksia hakutuloksissa, esimerkiksi hakusanojen haastavan kilpailutilanteen takia ja silloin täytyy ottaa muut keinot käyttöön.

   

  2. Markkinointi, mainonta ja ROAS -analyysi

  Tehokkaita tapoja Google Ads -hakusanamarkkinoinnin lisäksi ovat digitaalinen markkinointi ja mainonta sosiaalisen median alustoilla. Facebook ja muut sosiaaliset mediat ovat vielä toistaiseksi suhteellisen edullisia tapoja mainostaa omia tuotteita ja palveluja. Aloittavan yrityksen markkinointi kannattaa aloittaa sosiaalista mediaa ja hakukonemarkkinointia hyödyntäen.

  Niissäkin tarjontaa ja kilpailua alkaa olemaan paljon, joka vaikeuttaa omien mainosten erottumisen massasta. Suosittelen testaamaan, tutkimaan ja analysoimaan millaisia ROAS -tuloksia mainoksesi tuottavat. ROAS on lyhenne englannista ”Return On Advertising Spend”, joka suomeksi tarkoittaa mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa.

   

  3. Konversio optimointi / asetettujen myyntitavoitteiden optimointi

  Mikäli nettisivuilla tai verkkokaupassa on paljon kävijöitä, mutta et kuitenkaan saa toivottua tulosta, on syytä asentaa Google analytics kävijäseurantaohjelma. Se antaa tietoa, miten sivustolla vierailijat käyttäytyvät. Analytics datan avulla voit optimoida konversiota paremmaksi, eli saada verkkosivuilla kävijän suorittamaan tavoitteeksi asetetun toiminnon, esimerkiksi päätyä ostamaan verkkokaupasta tuotteen. Konversio-optimointi sana tulee englannin kielestä. Englanniksi sitä kutstutaan conversion rate optimization (CRO).

   

   

  Miten saan mahdollisimman helposti itselleni hakukoneoptimoidut kotisivut?

  Helpoin tapa on tilata hakukoneoptimoidut verkkosivut hakukoneoptimointia tekevältä yritykseltä tai pyytää heitä maksua vastaan seo optimoimaan sivusto sen jälkeen, kun se on nettiin julkaistu.

  ”Tee se itse” tyylillä saat myös varmasti tehtyä suhteellisen hyvän nettisivuston, jolla jo saatat pärjätä kilpailussa, eli oman alasi hakukonetulosten parhaista paikoista – Googlen ykkössivulla. Itsetehtynä se vie aikaa, mutta säästät rahaa. Nettisivujen tekeminen on aikaa vievää puuhaa, jos aiot rakentaa monta sivua ja tuottaa sisältöä jokaiselle sivulle. Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon olet valmis investoimaan omaa aikaasi kyseiseen projektiin.

  Haluan kuitenkin painottaa, älä mieti liikaa hakukoneoptimointiin liittyviä asioita, vaan keskity luomaan sellaiset kotisivut, jotka palvelevat sinun kohderyhmääsi. Sillä ajattelutavalla todennäköisesti pärjäät pitkälle.

   

   

  Kannattaako ostaa linkkejä?

  En suosittele ostamaan linkkejä keneltäkään. Tässä viittaan ulkoisia linkkejä, eli ulkoisilta sivustoilta sinun verkkosivuille osoittavat linkit. Ulkoisessa linkityksessä on huomattavia riskejä. Google nimenomaan kieltää ulkoisten linkkien ostamisen ja linkkimanipulaatiot. Mikäli Google huomaa, että olet ostanut verkkosivustollesi linkkejä, saattaa olla, että siitä aiheutuu vakavia ongelmia.

  Kaikki linkkien manipuloinnit ovat kiellettyjä, eli sellaiset toimenpiteet, joilla yrität saada linkityksiä sivustollesi. Yksi ongelma tästä on esimerkiksi manuaalinen rangaistus ja sivuston poistaminen Googlen hakutulosten indeksistä. Tämän jälkeen verkkosivusto ei näy hakukonetuloksissa.

  Internetin alkuaikoina nettisivujen ulkoiset linkitykset olivat suurin hakukonetulosten ranking -tekijä, mutta nykyään niiden teho ei ole läheskään yhtä vaikuttavaa. Ulkoisella linkityksellä tarkoitan muilta sivustoilta sinun verkkosivustolle osoittavia linkkejä. Linkeistä on nykyään todella vähän hyötyä. Linkeillä saattaa olla myös negatiivinen vaikutus nettisivujen mahdollisuuten menestyä hakusijoituksissa.

  Viime vuosien aikana olen nähnyt useaan otteeseen verkkosivustoja, jonne on ostettu linkkejä. Niillä on yritetty saada positiivinen vaikutus hakutulossijoituksiin, mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt. Googlen ranking -positiot ovat heillä pysyneet samana ja monessa tapauksessa jopa laskeneet. Mielenkiintoinen aspekti tässä on ollut se, että ne kilpailijat ovat pärjänneet, joilla ei ole ostettuja tai muulla tavalla hankittuja linkkejä. Eli toisin sanoen, linkkejä sivustosi ei tarvitse pärjätäkseen Googlen haussa.

  Linkkien rakentaminen on asia, jota ei kannata miettiä, vaan keskity oman verkkosivuston kehittämiseen. 

  Onko kaikki linkkien rakentaminen kiellettyä?

  Ei ole. Esimerkiksi Fonecta Finder yrityshakupalvelusta saatu linkki, joka johtaa yrityksesi kotisivulle, on täysin hyväksyttävä linkki. Tällaiset luotettavilta sivustoilta saadut linkit vahvistavat, että yrityksesi on olemassa ja teillä on verkkosivut. Se auttaa löytämään sivustosi, kun joku hakee googlesta yritystäsi. Manipulaatiotarkoituksessa rakennetut linkit ovat kiellettyjä. Jokaiselle sivustolle tulee automaattisesti ulkoisia linkkejä, joihin et voi vaikuttaa. Ostetut linkit ja muilla ”hämärillä” tavoilla saatavat linkit eivät ole hyväksyttäviä. Jätä linkkien rakentaminen väliin, koska pärjäät vallan mainiosti ilman linkkien rakentamista.

   

  Ovatko kaikki hakukoneoptimointia tekevät yritykset hyviä?

  SEO palveluita tarjoavat yritykset ovat varmasti pääsääntöisesti hyviä ja saat jonkinlaisia tuloksia kaikkien kanssa aikaan. Osalla on parempi osaaminen ja toiset tekevät työnsä ”sinne päin” asenteella.

  Nykyään tuntuu siltä, että lähes kaikki tarjoavat hakukoneoptimointipalvelua. Kyllä moni osaa seo-optimoinnin perusteet, mutta vain harva Suomessa on siinä erityisen hyvä.

  Olen myös huomannut markkinoille ilmaantuneen hakukoneoptimointia myyviä yrityksiä, jotka ovat parempia myymään kuin toteuttamaan. He ovat hyvällä myyntityöllä haalineet itselleen suuren määrän asiakkaita, mutta tulokset ovat olleet keskinkertaisia.

  Markkinoilla on siis kaikenlaisia toimijoita ja sen takia hyvän, asiantuntevan SEO osaajan löytäminen saattaa olla haasteellista.

   

   

  Miten löydän parhaan hakukoneoptimoinnin asiantuntijan / SEO toimiston?

  Hyvän SEO osaajan löytäminen ei ole kaikista helpoin tehtävä, mutta yritän auttaa sinua antamalla pari vinkkiä.

  Yksi tapa, jolla voit saada paremman kuvan yrityksen pätevyydestä on pyytää heiltä referenssejä eli minkälaisia tuloksia hakukoneoptimonnista ovat aiemmin saaneet aikaan. Huomioithan, tässä en viittaa heidän omiin nettisivuihin, vaan asiakkaiden kotisivujen hakukoneoptimoinnilla saavutettuihin tuloksiin. Toinen hyvä vaihtoehto on kysyä, minkälaisia kokemuksia heidän referenssiasiakkailla on ollut palvelusta.

  Seuraavaksi annan muutaman lisävinkin:

  Älä usko, jos lupaavat sinulle, että pääset Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sijalle, eli parhaalle paikalle. Tämä on ensimmäinen varoitusmerkki, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Toki, jos hakusana ei ole erityisen kilpailtu, niin silloin voi saada helpostikin tuloksia aikaan.

  Hälytyskellojen pitäisi myös soida silloin, jos saat todella edullisen tarjouksen hakukoneoptimoinnista. Halvalla voit saada naapurin pojan tekemään optimointia, mutta ammattilaiset maksavat enemmän.

  Googlen hakutuloksissa näen aina silloin tällöin yritysten sivustoja, joiden seo-optimointi ei millään tavalla noudata Googlen sääntöjä ja tämä on mielestäni surullista, koska jossain vaiheessa heille aiheutuu siitä ongelmia. En kuitenkaan tiedä, onko jokin hakukoneoptimointiyritys tehnyt nämä ”kikkailut” vai ovatko itse ryhtyneet tunnustelemaan Googlen sietokykyä.

  Teidän kannattaa kysyä SEO toimistolta, jolta olette tilaamassa kyseinen palvelun, minkälaisia riskejä on heidän käyttämällä taktiikalla.

   

   

  Kannattaako tilata nettisivut hakukoneoptimointia tekevältä yritykseltä?

  Hakukoneoptimointia tekevät yritykset monesti myyvät myös muita palveluja ja yksi näistä on verkkosivut yritykselle, avaimet käteen periaatteella. He kyllä osaavat rakentaa teille hakukoneystävälliset verkkosivut, mutta usean kerran olen huomannut, sivuston visuaalisen suunnittelun jääneen puolitiehen. Eli nettisivut eivät ole erityisen tyylikkään näköiset. ”Pyydätkö insinöörin vai sisustussuunnittelijan sisustamaan asuntosi?” Tässä on sama tilanne, nettisivujen kanssa.

  En poissulje ideaa tilata heiltä kotisivuja, koska he todennäköisesti tietävät hyvin, miltä sivuston rakenne ja sisältö tulisi näyttää, jotta niistä tulee mahdollisimman hakukoneystävälliset.

  Mikäli päädyt tilaamaan heiltä verkkosivut, tarkista sitä ennen referenssit:

  • Minkälaisia verkkosivuja he ovat aiemmin tehneet?
  • Hakukoneoptimoinnilla saavutetut tulokset. Osaavatko he hommansa vai lupaavatko liikoja?

   

  Yksi idea ongelman ratkaisemiseksi on tilata palvelu kahdelta eri taholta, eli pyydät hyvän nettisivufirman suunnittelemaan sivuston ulkoasun ja otat mukaan hakukoneoptimoinnin ammattilaisen, jotka yhteistyössä tekevät teille parhaat mahdolliset verkkosivut.

  Toinen hyvä vaihtoehto on palkata pätevä graafinen suunnittelija, joka vastaa sivuston visuaalisesta ilmeestä ja hänen rinnalle otat hakukoneoptimointifirman, jolla on hallussa nettisivujen tekninen puoli sekä sisällön optimointi.

   

   

  Löytyykö paras hakukoneoptimointi yritys hakutulosten ensimmäiseltä sivulta?

  Tähän en osaa antaa suoraa vastausta. Saattaa hyvinkin olla, että paras hakukoneoptimointi yritys löytyy orgaanisten hakutulosten kärjestä tai ensimmäiseltä sivulta. Paras SEO-asiantuntija saattaa keskittyä enemmän asiakkaiden nettisivujen hakutulosten parantamiseen, kuin oman sivuston optimoimiseen.

  Tämä riippuu täysin siitä, kuinka paljon ovat panostaneet oman nettisivun löydettävyyteen ja ovatko tehneet hakukoneoptimoinnit täysin hyväksyttävin keinoin.

  Kannattaa myös muistaa, että hakutulosten sijoitukset vaihtelevat päivittäin, viikoittain ja kuukausittain.

  Jos haet Googlesta esimerkiksi ”hakukoneoptimointi” hakusanalla, niin hakutuloksista löydät varsin laajan kirjon sivustoja. Jotkut heistä ovat myös käyttäneet sellaisia keinoja hakusijoitusten optimointiin, joita ei yksinkertaisesti kannata käyttää yritysasiakkaiden sivujen optimointiin.

  Onhan se omalla tavalla tietynlainen meriitti, jos tarjoat hakukoneoptimoinnin palveluja ja firmasi löydetään Googlen ykkössivulta ja vielä hakusanalla, josta moni alan toimija kilpailee. Pääsit sinne tavalla millä hyvänsä. Hetken voit juhlia saavutustasi.

  Googlen hakutuloksia tutkimalla olen myös huomannut, että osalla SEO-optimointipalveluja tarjoavilla firmoilla ei edes ole erityisen huolellisesti optimoidut sivut. Selkeitä virheitä on löydettävissä. Sillä ei kuitenkaan tunnu olevan merkitystä, koska heidän sivut löydetään hakukoneista.

  Hyvän osaajan löytämisessä on syytä tutkia tarkemmin hakukoneoptimointiyrityksiä, eli selvität heidän referenssit, minkälaisia tuloksia ovat saaneet aikaan asiakkaiden nettisivujen hakukoneoptimoinnissa. Sillä tavalla saat paremman ymmärryksen, onko heistä teille sopiva yhteistyökumppani.

  Tässäkin ilmenee pienimuotoinen ongelma, koska harvoin palvelua ostavalla asiakkaalla on riittävän hyvä ymmärrys hakukoneoptimoinnista, jotta osaisivat arvioida seo-palveluita myyvän yrityksen ammattitaitoa. Referenssien tutkiminen on ehkä se kaikista luotettavin tapa löytää hyvä tekijä, mutta niidenkin tarkkailuun kannattaa varata riittävän hyvin aikaa.

  Mitä tarkoittaa avainsana?

  Avainsana tarkoittaa Googlesta tai muista hakukoneista haettavaa hakusanaa. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada valitun avainsanan sijoitus nousemaan hakutuloksissa paremmille hakusijoille, mieluiten Googlen ykkössivulle. Avainsanoja käytetään myös hakusanamainonnassa.

   

   

  Mitä ovat pitkät avainsanat?

  ”long tail” eli suomennettuna ”pitkän hännän” avainsanat ovat avainsanoista pidempiä versioita, jotka koostuvat useasta sanasta.

  Esimerkki:

  • Avainsana: ”lenkkarit”
  • Pitkä avainsana: ”naisten punaiset Nike lenkkarit”

  Mikä on avainsanatutkimus (hakusanatutkimus)?

  Avainsanatutkimus tarkoittaa prosessia, jossa etsitään aiheeseen liittyviä avainsanoja eli hakusanoja. Hakusanatutkimuksen päätyttyä tehdään päätös, mitä avainsanoja käytetään yksittäisen verkkosivun tai koko verkkosivuston optimointiin.

   

   

  Mitä tarkoittaa meta title ja otsikkotagit?

  Meta Title, title-attribuutti ja title-tagi tarkoittavat kaikki samaa asiaa, eli hakutuloksissa näkyvän sivun otsikkoa, jota klikkaat päästääksesi sivustolle. Otsikkotagit (H1, H2, H3, H4, H5 ja H6) ovat sivun sisällön otsikkoja ja alaotsikoita, joita käyttämällä pystyt jakamaan tekstin useaan eri kappaleeseen.

   

   

  Mikä on metakuvaus?

  Metateksti ja metakuvaus tarkoittavat samaa (englanniksi meta description). Metakuvauksen näet hakukoneiden hakutuloksissa näkyvän sivun klikattavan otsikon alla, eli se on nettisivun kuvausteksti. Metatekstin tarkoitus on lyhyesti kuvailla nettisivun sisältöä. Sinä saat itse kirjoittaa sivullesi metakuvauksen, mutta Google ei aina käytä sitä hakutulosten näyttämiseen, vaan valitsee kyselyyn sopivamman vastauksen sivun sisältötekstistä. Metatekstin lisääminen ei ole pakollista, mutta on suositeltavaa. Metakuvaus on englanniksi meta description.

   

   

  Mitä ovat meta hakusanat?

  Meta hakusanoja voit halutessasi lisätä sivun html-lähdekoodiin. Niitä ei sivuilla vieraileva itse näe, mutta Google-bot pystyy skannaamaan ne. Ennen vanhaan metahakusanoja käytettiin hakukoneoptimoinnissa, mutta nykyään niillä ei ole positiivista vaikutusta hakukonetuloksiin. Tästä syystä näitä ei tarvitse eikä todennäköisesti kannata käyttää.

  Mikä on Url-osoite?

  Url on verkkosivun tai tiedoston tarkka osoite, eli sijainti internetissä. Jokaisella verkkosivustolla on oma uniikki osoite. Esimerkki Url-osoitteesta: https://www.wp-kotisivut.com/

  Mikä on linkki?

  Hyperlinkki eli linkki yhdistää yksittäiset verkkosivut toisiinsa linkitysten avulla. Linkki voi olla esimerkiksi kuva, teksti tai ikoni, jota klikkaamalla siirryt seuraavalle verkkosivulle. Hyperlinkkejä on kahta erilaisista, sivuston ulkopuolinen ja sisäinen linkki.

  Ulkoinen linkki on toiselle verkkosivustolle viittaava linkki, kun taas sisäinen linkki tarkoittaa nimensä mukaisesti yhden ja saman verkkosivuston kahden sisältösivun välillistä linkitystä. Linkityksillä autetaan ihmisiä navigoimaan sivustolla ja ohjaamaan heitä seuraavalle hyödylliselle sivulle. Hakukonebotit käyttävät linkkejä sisällön ja sivustorakenteen ymmärtämiseen. Menu / valikko on hyvä esimerkki sisäisestä linkistä.

   

   

  Mikä on kestolinkki?

  Kestolinkki on yksittäisen sivun linkki, eli sen url-osoite. WordPress nettisivujen tekijöille tutun kestolinkin näet, kun luot WP:llä uuden sivun tai blogiartikkelin.

   

   

  Mikä on ankkuriteksti?

  Ankkuriteksti on tekstilinkki. Eli sillä sanallisesti kuvaillaan linkkiä. Ankkuriteksti voi olla esimerkiksi ”lue lisää”, ”siirry verkkosivuille” tai joku sana, jota klikkaamalla siirryt seuraavalle nettisivulle.

  Mitä tarkoittaa dofollow ja nofollow linkki?

  Follow ja nofollow linkeillä viestitään hakukoneiden boteille, että seuraako botti linkkejä vai ei. Linkit ovat normaalisti follow / dofollow attribuutilla, eli botti seuraa näitä linkkejä. Nofollow linkkiä käytetään silloin, kun halutaan vähentää linkin merkityksellisyyttä.

   

   

  Mikä on 404 virhekoodi?

  404 http-virhekoodi kertoo, että etsimääsi nettisivua ei löytynyt. 404 virheilmoitus kertoo, että kyseessä on ns. ”rikkinäinen linkki”.

  404 virheilmoituksen syitä ovat mm.

  • koko verkkosivusto on poistettu netistä
  • yksittäinen sivu hävitetty
  • nettisivun url-osoite on muuttunut
  • 404 url-osoitteeseen osoittava linkki on virheellisesti kirjoitettu.

   

   

  Mitä tarkoittaa noindex?

  Noindex-tagilla pyritään estämään yksittäisen sivun ja koko verkkosivuston löytyminen hakukoneiden hakutuloksista. Hakutuloksissa näkyvät sivut ovat kaikki indeksoitu, eli julkaistu nettiin kaikille nähtäväksi esimerkiksi Google hakuun. Sivun poistaminen hakutuloksista onnistuu syöttämällä noindex-tagi esimerkiksi sivun html-koodiin. Noindex-tagilla merkitty sivu säilyy nettisivuilla, mutta sitä ei enää löydy hakukoneiden hakutuloksista.

   

   

  Mikä on alt teksti?

  Alt teksti on vaihtoehtoinen kuvatiedoston kuvausteksti. Eli alt tekstillä voidaan kertoa lisätietoa nettisivuille lisätystä kuvasta.

   

   

  Mitä tarkoittaa Domain authority?

  Domain authority (DA) on erään kansainvälisen SEO ohjelmistoja myyvän yrityksen käyttämä termi, jolla he arvioivat verkkosivuston (verkkotunnuksen) auktoriteettia. DA arvo ei oikeasti kerro juurikaan mitään verkkosivuston auktoriteetista, joten siihen ei kannata luottaa. Google ei käytä näitä tietoja sivujen rankkaamiseen, joilla nämä seo-ohjelmistot kyseisiä lukuja mittaavat ja arvioivat.

   

   

  Mitä on duplikaatti-sisältö?

  Duplikaatti-sisältö tarkoittaa identtistä sisältöä, jota löytyy muilta sivuilta netistä. Se on kopioitua tekstiä tai muuta identtistä sisältöä. Duplikaattisisältöä ei saisi olla omilla nettisivuilla tai muiden verkkosivuilla. Tekstin kopioiminen muilta sivuilta omille verkkosivuille ei ole sallittua eikä sitä pidä tehdä. Se vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen negatiivisesti.

  Duplikaattisisältö on tuotteiden tai palveluiden sivujen ongelma, joissa identtiset tekstit toistuvat useilla sivuilla. Verkkokaupoissa ei kuitenkaan tästä näytä muodostuvan ongelmaa, koska Google tuntuu olevan sen verran fiksu, että se jättää indeksiin yhden tuotesivun ja hävittää hakutuloksista saman nettikaupan muut duplikaattisivut. Sivustosi sisällä olevaa duplikaatti-sisältöä kannattaa jokin verran vältellä, mutta ei tarvitse panikoiden alkaa muuttamaan sisältötekstejä. Tarkista, jos näet sivut googlessa ja jos näkyvät, niin voit antaa asian olla.

   

   

  Mikä on XML sivustokartta?

  XML sivustokartta näyttää hakukoneelle listan verkkosivuston kaikista sivuista, videosta, muista tiedostoista ja niiden välisistä suhteista. Sivustokartta on englanniksi sitemap. Sivustokartan tarkoituksena on helpottaa hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivuston verkkosivut sekä sen sisältämät tiedot. XML-sivustokartta kertoo hakukoneille, milloin sivuja on päivitetty ja onko lisätty uusia sivuja verkkosivustolle.

   

   

  Mikä on bounce rate?

  Bounce rate -prosenttiluku kertoo, kuinka moni sivulla kävijöistä on heti vierailun jälkeen poistunut kyseiseltä nettisivulta. Korkea bounce rate -prosenttiluku saattaa kertoa, että kävijä on löytänyt tarvitsemansa tiedon tai sitten hän jatkanut toiselle verkkosivustolle hakemaan lisää informaatiota.

   

   

  Mikä on sosiaalisen median vaikutus hakukoneoptimoiniin?

  Sosiaalinen media on hyvä tapa saada lisää kävijöitä verkkosivuille ja näkyvyyttä brändille. Tarkkaa tietoa ei ole, minkälaiset vaikutukset sosiaalisella medialla on saada parannettua nettisivun hakukonesijoituksia orgaanisissa hakutuloksissa.

   

   

  Mikä on hyvä tekstin pituus hakukoneoptimointa ajatellen?

  Title otsikon pituus on suositeltavaa olla alle 70 merkkiä tai muuten koko teksti ei näy Google hakutulossivulla. Metakuvaus saa olla hieman pitempi, mutta sitäkään ei kannata kirjoittaa yli 150-160 merkkiä pidemmäksi. Sisältötekstin pituudesta ei ole mitään suosituksia. Joskus riittää noin 250 sanaa, mutta se riippuu täysin siitä, minkälainen sivu on kyseessä. Jossain tapauksissa saattaa olla vaikeaa saada viesti välitettyä näin pienellä määrällä tekstiä. Silloin kannattaa kirjoittaa hieman enemmän sisältötekstiä, jotta pysytyt kertomaan asiasi riittävän hyvin. Tärkeintä on tuottaa laadukasta sisältöä. Yli tuhannen sanan sisältötekstit ovat monesti aivan turhan pitkiä. On hyvä muistaa, että mitä enemmän on tekstiä luettavana, sitä helpommin lukija kyllästyy ja siirtyy pois sivulta.

   

   

  Miten tehdään kuvien hakukoneoptimointia?

  Kuvien optimointi ei sinällään ole mitään rakettitiedettä, eikä siitä ole enää samanlaista hyötyä, kuin vuosia sitten. Kuvien tiedostokoko kannattaa pakata mahdollisimman kevyeksi, ettei ne hidasta sivujen latautumisnopeutta. Googlen tekoäly on äärimmäisen kehittynyt tunnistamaan kuvia. Ei ole siis suurta merkitystä, mitä kirjoitat kuvan tiedostonimeksi tai kuvan meta-kuvaukseksi, koska Google näkee kuvat tekoälyä käyttäen. Kuvien kuvaustekstit auttavat ruudunlukuohjelmia käyttäviä sokeita ihmisiä tietämään, mitä kuvassa on.

   

   

  Miksi kotisivut, sivu tai blogini ei näy Googlessa?

  Kerron kolme mahdollista syytä, miksi kotisivut, yksittäinen sivu tai blogi näy Goolgessa. Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, onko sivusto indeksoitavissa. Sivulla saattaa olla html-koodissa noindex-tagi, joka estää sivuston indeksoimisen. Toinen yleinen syy on, että olet vasta vähän aikaa sitten julkaissut sivun nettiin. Google ei ihan heti indeksoi niitä kaikille nähtäväksi, joten kannattaa odottaa hetki, eli muutamia viikkoja. Kolmas syy syy saattaa olla, että Google ei jostain syystä halua indeksoida sivua tai näyttää sitä hakutuloksissa. Tätä asiaa pitäisi tarkemmin tutkia, jotta pystyn antamaan oikean vastauksen.

  Mikä on Google My Business?

  Google My Business on Google Maps karttapalvelun yritystietosivu. Lähes jokaiselle yritykselle automaattisesti luodaan Googlen puolesta oma Google My Business sivu. Sieltä löydät yrityksen yhteystiedot: osoitteen, puhelinnumeron, sivuston nettiosoitteen ja Google Maps reitti / ajo-ohjeet.

  Hakukoneiden tulevaisuus: Millä tavalla haku muuttuu tulevien vuosien aikana?

  Hakukoneet tulevat varmasti säilymään vielä todella pitkään, mutta hakutulosten näyttäminen saattaa muuttua ja nytkin se jo vaihtelee jatkuvasti. Hakukoneet testaavat koko ajan ja näyttävät hauissa ei tyylisiä hakutuloksia.  

  Hakukoneilla on järkyttävän suuri valta ja se on tosiaan tietynlainen riski, koska he saattavat yksi kaunis päivä tehdä esimerkiksi hakutuloksista maksullisia. Hakukonemainonnalla hakukoneet tekevät rahaa ja sen voisi hyvin ymmärtää, että jossain vaiheessa näyttäisivät ainoastaan maksettuja mainoksia, ilmaisten eli orgaanisten hakutulosten sijaan, esimerkiksi hakutulossivun ensimmäisellä sivulla.

  Siinä mielessä orgaanisten hakutulosten hakukoneoptimoinnilla on epävarma tulevaisuus. Ikinä et tiedä, mitä Google, Bing tai muut hakukoneet tekevät seuraavaksi. Uskon myös siihen, että valtiot puuttuvat asiaan, jos hakukoneet käyttävät liikaa valtaansa. Tämän takia he eivät voi tehdä ihan kaikkea, joita ehkä haluisivat.

  Toinen asia on hyvä pitää mielessä, moni hakee sellaista tietoa netistä, joilla ei ole helppoa ansaita rahaa.

  Hakukoneiden tehtävä on palvella hakukoneen käyttäjää tarjoamalla hyödyllistä ja relevanttia informaatiota, eli sitä tietoa, mitä hakevat.

  Varmasti hakukoneyritysten mielessä käy ajatus, että annetaan ei-kaupallisten hakusanojen olla vapaasti kaikkien nähtävissä ja pistetään kaupalliset hakusanat maksumuurin taakse, eli näyttävät hakutuloksissa ainoastaan maksettuja mainoksia. Toivottavasti näin ei käy, mutta ikinä et voi olla varma, kun kyseessä on valtavan vallan omaavat hakukoneet.

   

   

  Hakukoneoptimointi Suomessa vs. Englanninkielisillä markkinoilla: onko niissä eroja?

  Vielä toistaiseksi Suomessa pärjäävät huonostikin optimoidut kotisivut hakukoneiden tuloksissa. Mikäli teet sivuston, joka haluaa pärjätä englanninkielisillä markkinoilla, kuten esimerkiksi USA:ssa – silloin sinulla täytyy olla huomattavasti parempi osaaminen hakukoneoptimoinnista ja käytettävissä suuremmat resurssit. Eli varaudu investoimaan projektiin paljon rahaa ja aikaa. Seo-optimoinnin virhemarginaalit ovat siellä paljon pienempiä. Googlen AI-tekoäly ymmärtää paljon paremmin englanninkieltä, kuin Suomea. Google päivittää jatkuvasti algoritmiaan ja tekoäly kehittyy koko ajan, joten on vain ajan kysymys, milloin huonosti optimoidut suomenkieliset nettisivut alkavat menettää sivuston sijoituksia hakutuloksissa. Eli Suomi on vielä helppo maa hakukoneoptimointia ajatellen, verrattuna kansainvälisiä markkinoita.

  Onko tämä sivu hyvin hakukoneoptimoitu?

  Tätä sivua ei ole tehty siinä tarkoituksessa, että se pääsisi hakutuloksissa parhaille sijoille. Mikäli puhutaan ”hakukoneoptimointi” hakusanasta, niin tällä sivulla tai sivustolla on hyvin pienet mahdollisuudet kilpailla samoista hakusijoista hakukoneoptimoinnin ammattilaisten kanssa. 

  Hakukoneoptimointiyritysten työnkuvaan kuuluu Google näkyvyyden parantaminen, joten on vain luonnollista, että he panostavat omien verkkosivujen nettinäkyvyyteen. Heillä on myös minua suurempi monetäärinen intressi sekä paremmat resurssit käytettävissä hakukoneoptimoinnin toteuttamiseen.

  Minun täytyisi tehdä huomattavasti enemmän töitä sivuston kehittämiseen ja optimoimiseen, mikäli haluaisin rankata WP-kotisivut.com korkealle hakutuloksissa.

  Tarkoitukseni ei ole parhaiden Google ranking sijojen saavuttaminen, vaan haluan tarjota hyödyllistä tietoa kerrottuna hieman erilaisesta näkökulmasta.

  Toivon, että olet oppinut edes jotain. Otan mielelläni palautetta vastaan. Minut tavoittaa ”ota yhteyttä – tietoa meistä” -sivun lomakkeen kautta.

   

   

   

  Yhteenveto hakukoneoptimoinnista

  Hakukoneoptimointi on tietynlainen taiteenlaji, jonka alkeet on suhteellisen helppo oppia, mutta aivan huipputasolle kaikki eivät pääse. Hakukoneiden ranking-tekijöitä on satoja ja kukaan ei sataprosenttisella varmuudella tiedä, mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti hakukonesijoituksiin.

  Tästä ei sinun tarvitse olla huolissaan, eikä kannata liikaa miettiä näitä asioita. Tee sellaiset nettisivut tai perusta verkkokauppa, joka palvelee juuri sinun kohderyhmääsi. Sillä ajattelutavalla saatat hyvinkin saavuttaa hakutuloksissa riittävän hyvät hakusijat.

  Tätäkin helpommalla pääset, kun tilaat kyseiset hakukoneoptimointipalvelut alan osaavilta asiantuntijoilta, niin sinun ei tarvitse yhtään miettiä hakukoneoptimointiin liittyviä asioita, vaan voit keskittyä oman yritystoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.

  Hakukoneoptimointi on monen tekijän summa ja siihen ei kannata pakonomaisesti keskittyä. Kuten jo aiemmin sanoin, luo sinun asiakkaita palveleva sivusto, niin menestyt. Tämä on mielestäni paras ohje, minkä voin antaa.

   

   

  Kuten varmasti olet huomannut, etten käy asioita erityisen syvällisesti läpi. En halua kertoa kaikkia hakukoneoptimoinnin ammattilaisten käyttämiä keinoja, enkä myöskään ole kiinnostunut kertomaan joka ikistä niksiä, joilla voidaan manipuloida tuloksia tai aiheuttaa haittaa toisen sivustolle. Osasyy on myös se, etten halua antaa sellaisia vinkkejä, jotka saattavat estää mahdollisuutesi nousta parhaille ranking-sijoille. En varmasti edes tiedä kaikkia menetelmiä, joita parhaat SEO asiantuntijat käyttävät.

  Kaikki artikkelissa kertomani vinkit ovat hyödyllisiä ja ne monesti jo riittävät saavuttamaan hyvät sijat hakutuloksissa.

  Kirjoitukseni tavoitteena on kehittää sinun ajatustapaasi, miten jatkossa kannattaa lähestyä hakukoneoptimointia.

  Lue lisää aiheeseen liittyviä kirjoituksia: