Digitaalinen markkinointi (digimarkkinointi)

Digitaalinen markkinointi ja mainonta luo mahdollisuuden myynnin kasvuun. Digimarkkinointi on kommunikaatiota ja mainontaa kohdeyleisölle digitaalisilla kanavilla. Hyvin tehdyllä digitaalisen markkinoinnin kampanjalla on suora vaikutus yrityksen menestykseen, brändin tunnettuuteen ja liikevaihdon kasvuun.

 

  digitaalinen markkinointi

  Mitä on digitaalinen markkinointi?

  Digitaalinen markkinointi (englanniksi digital marketing) eli digimarkkinointi on markkinoinnin toteuttamista digitaalisilla kanavilla. Se on viestintää ja monikanavamarkkinointia internetissä. Digimarkkinoinnin toimenpiteillä yritys pyrkii edistämään tuotteiden tai palvelujen myyntiä. Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on brändin näkyvyyden parantaminen, tunnettuuden ja liikevaihdon kasvattaminen. Digitaalista markkinointia voidaan kohdentaa tarkasti kohdeyleisölle. Analysointikeinoilla voidaan tarkasti mitat tuloksia reaaliajassa. Digimarkkinointi voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, ilmaiseen ja maksulliseen. Suosittuja markkinoinnin digitaalisia kanavia ovat hakukoneet (esim. Google hakukonemarkkinointi, SEM), nettisivut (SEO), sosiaalinen media, display-bannerimainonta, sisältömarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi.

   

   

  Miten markkinointi on muuttunut?

  Aiemmin printtimedia ja printtimainonta olivat tärkeimmät markkinoinnin kanavat, mutta viime vuosien aikana niiden suosio on vähentynyt. Printtimainonnan vaikutus on laskenut, koska yhä vähemmin ihmisiä lukee lehtiä ja sanomalehtiä paperversioina. Digimarkkinointi on muuttanut mainontaa siten, että mainnon resurssit on siirretty digitaalisille alustoille. Yritykset ovat siirtäneet suurimman osan markkinointibudjetista digitaaliseen markkinointiin, nettiin ja sosiaalisen media alustoille. Digialustojen kautta pysytään tavoittaamaan suurempi kohdeyleisö. Digitaalisessa markkinoinnissa mainonnan kohdentaminen ja tulosten reaaliaikainen mittaaminen on huomattavasti tehokkaampaa, verrattuna perinteiseen printtimainontaan.

   

   

  Miksi digitaalinen markkinointi?

  Digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen on kustannustehokasta, sitä helppo kohdentaa ja tuloksia voidaan mitata tarkasti reaaliajassa. Kampanjat ovat hyvin optimoitavissa kohderyhmäkohtaisesti. Analysointikeinot mahdollistavat tuloksien täsmällisen mittaamisen. Saadaan kerättyä arvokasta tietoa asiakkaiden ja kohderyhmien käyttäytymisestä netissä. Analytiikasta saatua tietoa hyödyntäen seuraavat markkinointikampanjat voidaan optimoida entistäkin tehokkaammin. 

   

   

  Digitaalisen markkinoinnin kanavat ja keinot

  Seuraavaksi esittelen muutamia tapoja toteuttaa digitaalista markkinointia. Digimarkkinointistrategia rakennetaan näiden markkinointikanavien ympärille.

  Alla listattuna ja esiteltynä digimarkkinoinnin osa-alueet.

   

  verkkosivut

   

  Verkkosivut

  Omat verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä digimarkkinoinnin kanavista. Nettisivuilla esittelet yrityksen palvelut, tuotteet ja kaiken muun tarvittavan tiedon, jotka haluat välittää uusille potentiaalisille sekä nykyisille asiakkaille. Kotisivut tai verkkokauppa ovat lähtökohtana lähes kaikkeen digitaaliseen markkinointiin. Se on loistava paikka konvertoida liidit asiakkaaksi. Mainoksia varten voit luoda nettisivuille oman laskeutumissivun, ”ländärin” (englanniksi langing page), jolla konvertoit heistä asiakkaita.

  Hyvät verkkosivut kasvattavat luottamusta yritystäsi kohtaan. Jokaisella yrityksellä pitäisi nykypäivänä olla edustavan näköiset ja mobiiliystävälliset (responsiiviset) nettisivut.

  Mikäli teillä harkinnassa omien nettisivujen päivittäminen nykyaikaiseksi, niin suosittelen WordPressiä verkkosivualustaksi. WordPressillä saat itse tehtyä hyvännäköisen verkkosivuston suhteellisen helposti. WordPress.org on verkkosivujen julkaisujärjestelmänä erittäin monipuolinen ja helposti muokattavissa oman näköiseksi. WordPressin hakukoneystävällisyys on verkkosivualustojen parhaimmistoa. Hakukoneoptimointia ajatellen se on ihanteellinen.

   

   

   

  seo

   

  SEO hakukoneoptimointi

  Hakukoneoptimointi (SEO seach engine optimization) on niin sanottua ilmaista hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on nostaa verkkosivut hakukoneiden (esim. Google) orgaanisten hakutulosten kärkeen, parhaille sijoille ja sitä kautta saada lisää kävijöitä verkkosivuille sekä uusia asiakkaita. Optimoinnilla tehdään verkkosivuista hakukoneystävälliset. Hakukoneoptimoinnissa käytetään useita strategioita ja taktiikoita tuloksien saavuttamiseen. Yksi näistä on hakusanojen optimointi. Kaikilla meistä ei ole tarpeeksi kiinnostusta ja aikaa opetella hakukoneoptimointia, joten siinä tapauksessa varteenotettavana vaihtoehto on palkata SEO-asiantuntija tekemään optimointityöt puolestanne. Yritykseltä tilattuna optimointipalvelut maksavat helposti tuhansia euroja. Jos budjettinne ei siihen riitä, niin optimoinnit kannattaa tehdä itse ilmaiseksi. SEO ja sisällöntuotanto itse tehtynä auttaa sinua paremmin ymmärtämään, mistä on kyse. Olet kokemusta rikkaampi, vaikka et saisi tuloksia aikaan.

   

  Hakukoneoptimoinnin hyödyt:

  • Tuo hakukoneiden ilmaisista hakutuloksista lisää kävijöitä verkkosivuille
  • Kustannustehokas.

   

  Hakukoneoptimoinnin heikkoudet:

  • Ei takuuta siitä, että saavutat hakutuloksissa Google ykkössivun
  • Tuloksien saavuttaminen vie aikaa.

   

   

   

  SEM hakukonemarkkinointi (hakusanamainonta)

  SEM (seach engine marketing) hakukonemarkkinointi on maksullista mainontaa hakukoneissa. SEA (search engine advertising) hakukonemainonta on hyvä digitaalisen markkinoinnin keino, joka oikein tehtynä tuottaa hyviä tuloksia. Hakusanamainonta on tehokas tapa saada lisää kävijöitä omille verkkosivuille. Maksullisia mainoksia näet Googlen hakukoneen hakutulosten parhailla paikoilla, heti ensimmäisenä hakutuloksissa (orgaanisten hakutulosten yläpuolella). Hakusanamainokset tunnistat helposti hakutuloksista, koska niiden kohdalla lukee ”mainos” pienellä, lihavoidulla tekstillä. Hakusanamarkkinoinnissa määritetään, millä avainsanoilla halutaan näkyä Googlessa. Google Ads on mainonnan työkalu, jota käytetään hakusanamainonnassa. Avainsanojen tutkimustyökalulla etsitään hyviä avainsanoja. Sen jälkeen määritetään, millä hakusanoilla halutaan kilpailla ja näkyä Googlen hakukoneen mainoksissa. Jokainen avainsana hinnoitellaan kilpailutilanteen mukaan. Toisin sanoen, mitä enemmän yrityksiä haluaa näkyä ja kilpailla samoilla hakusanoilla, sitä kalliimmaksi muodostuu avainsanan klikkikohtainen hinta.

   

  Hakukonemarkkinoinnin hyvät puolet:

  • Tuloksien tuottaminen tapahtuu heti, kun olet julkaissut mainoksesi
  • Maksat mainoksista klikkikohtaisen hinnan
  • Hyvä sijoitetun pääoman tuotto (ROI / ROAS), jos hakusana ei ole erityisen kilpailtu.

   

  Hakukonemarkkinoinnin huonot puolet:

  • Tietyillä hakusanoilla kilpailu saattaa olla arvokasta, johtuen klikkikohtaisesta hinnottelusta.

   

   

   

  Display mainonta (bannerimainonta)

  Display mainonta eli bannerimainontaa näet useilla verkkosivuilla, Googlessa ja sosiaalisessa mediassa. Bannerimainoksia näet esimerkiksi Sanoman omilla uutissivustoilla sekä monella muulla verkkosivustolla, jossa vierailet. Nykyaikaisen seurannan ja analytiikan avulla display mainokset pystytään kohdentamaan tarkasti näkymään juuri oikeille potentiaalisille asiakkaille.

   

  Display- / bannerimainonnan vahvuudet:

  • Uusien kohderyhmien tavoittaminen on edullista
  • Mainosten kattava näkyvyys
  • Tehokas kohdentaminen.

   

  Display- / bannerimainonnan heikkoudet:

  • Hinta saattaa olla arvokas, riippuen mainosalustasta.

   

   

  sosiaalinen media

   

  Sosiaalinen median markkinointi ja mainonta

  Markkinointi ja mainonta sosiaalisen median kanavilla on tullut erittäin suosituksi. Sosiaalisen median alustoja on useita mm. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Linkedin, TikTok, Snapchat, Youtube jne. Nykyään ne ovat erittäin suosittuja mainostajien keskuudessa. Sosiaalinen media on digitaalisen markkinoinnin tärkeimpiä kanavia.

   

  Sosiaalisen median markkinoinnin hyödyt:

  • Tehokas tapa toteuttaa kohdennettua markkinointia ja mainontaa
  • Kustannustehokas markkinointimenetelmä
  • Mainosten näyttäminen on vielä toistaiseksi suhteellisen edullista

   

  Sosiaalisen median markkinoinnin heikkoudet:

  • Mainokset saattavat kadota muiden mainosten joukkoon
  • Liikaa mainostajia samalla alustalla.

   

   

  sahköpostimarkkinointi

   

  Sähköpostimarkkinointi

  Sähköpostimarkkinointi on markkinointia sähköpostin välityksellä, esimerkiksi uutiskirjeiden muodossa. Se oli aikanaan suosittu ja toimiva tapa tehdä markkinointia, mutta nykyään sen hyöty on laskenut, liiallisen roskaposti-spämmäämisen takia. Sähköpostimarkkinointia ei kuitenkaan kannata jättää pois, koska se toimii vielä nykypäivänäkin.

   

  Sähköpostimarkkinoinnin edut:

  • Helppo kohdentaa markkinointiviesti oikealle taholle
  • Kohdeyleisön sitouttaminen on mahdollista, jos viesti erottuu massasta
  • Nopea tapa saada mainosviesti välitettyä kohderyhmälle

   

  Sähköpostimarkkinoinnin heikkoudet:

  • Suosion tuoma tarjonnan paljous vähentää kohdeyleisön kiinnostusta
  • Liian moni harrastaa spämmäämistä sähköpostimarkkinoinnissa
  • Vain pieni prosentti uutiskirjeen tilaajista avaa ja lukee sähköpostiviestin
  • Saat lähettää uutiskirjeitä ainoastaan sen tilanneelle henkilölle.

   

   

  sisältömarkkinointi

   

  Sisältömarkkinointi

  Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston blogikirjoituksen markkinointia digitaalisilla kanavilla, kuten esimerkiksi Facebookissa. Sisältömarkkinointia voidaan myös toteuttaa sähköpostitse uutiskirjeillä, digilehtien mainossivuilla jne.

  Sisällöntuotanto on keskeinen osa asiakaslähtöistä sisältömarkkinointia, jossa tuotetaan asiakkaita kiinnostavaa ja palvelevaa sisältöä. Sisältömarkkinointia voidaan kohdentaa ostopolun eri vaiheissa oleville potentiaalisille asiakkaille. Heille luodaan ostopolun vaiheeseen sopivaa sisältöä, joka toivottavasti saa aikaan konversion. Konversio voi olla tuotteen ostaminen tai muun toivotun toimenpiteen suorittaminen.

   

  Sisältömarkkinoinnin vahvuudet:

  • Mahdollisuus kasvattaa verkkosivustolla vierailevien kävijämäärää
  • Hyvä työkalu liidien hankintaan ja myynnin kasvuun
  • Voidaan kohdentaa ostoprosessin eri vaiheissa oleville henkilöille

   

  Sisältömarkkinoinnin heikkoudet:

  • Uniikin sisällön tuottaminen on vaikeaa, joka vaikeuttaa erottumista massasta.

   

   

   

  ROAS analyysi

  ROAS eli return on advertising spend tarkoittaa mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa. ROAS-tuottoa on tärkeää mitata, kun tehdään digimainontaa. ROAS analyysi tarjoaa tietoa mainosten tuotosta, eli kuinka paljon mainokset tuottavat tulosta. Analyysin tarjoamalla tiedolla pystytään parantamaan mainoskampanjan tehokkuutta.

   

   

   

  Konversio-optimointi

  Konversio-optimointi on internetmarkkinoinnin osa-alue, jossa verkkosivujen konversiota optimoidaan. Konversion optimoinnilla pyritään saamaan verkkosivuilla vieraileva suorittamaan toivotun toimenpiteen. Konversio-optimoinnin tavoitteena on kehittää nettisivuista tehokkaampi myynnin työkalu.

   

  Esimerkkejä konversio-optimoinnin tavoitteista:

  • henkilö tilaa uutiskirjeen
  • ottaa yhteyttä myyntiin
  • pyytää tarjouksen
  • ostaa tuotteen verkkokaupasta.

   

   

   

  REMARKETING / RETARGETING

  Remarketing eli uudelleenmarkkinointi on markkinointistrategia, joka pannaan toimeen sen jälkeen, kun henkilö on vieraillut verkkosivuilla. Näille näytetään kohdistettuja mainoksia mm. sosiaalisen media alustoilla ja muualla netissä. Tämä on hyvä taktiikka saada tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneet henkilö tekemään ostopäätöksen vielä senkin jälkeen, kun hän on siirtynyt pois sivustolta. Retargeting eli retargetoinnilla muistutetaan potentiaalista asiakkaasta esimerkiksi tuotteesta, josta hän osoitti kiinnostusta. Retargetoinnin yksi taktiikka on tarjota parempi alennus, jotta potentiaalinen asiakas tekee helpommin ostopäätöksen.

   

   

   

  Digimarkkinoinnin sanasto

  Listaan muutamia sanoja ja lyhenteitä, joita käytetään digitaalisessa markkinoinnissa.

   

  A/B testaus

  A/B testillä voi voidaan näyttää eri mainoksia, sisältöä ja laskeutumissivuja eri kohderyhmille. Tällä tavoin voidaan kokeilla ja vertailla eri sisältöjen tehokkuutta.

   

  B2B

  B2B on yritykseltä yritykselle tehtävää kaupankäyntiä. B2B on yritysten välistä bisnestä.

   

  B2C

  B2C tarkoittaa yritykseltä kuluttajalle suunnattua yritystoimintaa.

   

  Blacklist

  Blacklist on mustalista, jonne pääsevät ne sähköpostimarkkinoijat, jotka eivät noudata sääntöjä. Mustalle listalle päädyttyä loppuu sähköpostimarkkinointi, kuin seinään, koska IP-osoite blokataan. Sähköposti-spämmääjät pääsevät mustalle listalle.

   

  Call to action (CTA)

  Call to action on suomeksi kutsu toimeen. Esimerkiksi CTA:lla pyritään saamaan verkkosivuilla vieraileva henkilö tekemään toivotun toimenpiteen. CTA:lla voidaan pyytää nettisivulla vieraileva henkilö tilaamaan uutiskirjeen tai lähettää tarjouspyynnön.

   

  CTR (Click through rate)

  CTR tarkoittaa klikkausprosenttia. Sillä mitataan, esimerkiksi kuinka moni on klikannut mainosta tai vaikkapa nettisivujen linkkiä.

   

  Cost-Per-Click (CPC, Pay-Per-Click, PPC)

  Cost-per-click on klikkikohtainen hinnoittelutapa. Mainostaja maksaa ainoastaan mainoksista, jotka ovat saaneet klikkauksia.

   

  CPI (cost per impression) ja CPM (cost per mille)

  Nämä tarkoittavat mainosten hinnoittelua näyttökertojen perusteella. CPI on hinta per mainosnäyttä ja CPM tarkoittaa hintaa tuhannesta näyttokerrasta.

   

  Konversioprosentti

  Konversioprosentti kertoo, kuinka moni on kovertoitunut, eli suorittanut toivotun toimenpiteen.

   

  Laskeutumissivu (landing page)

  Laskeutumisivu on usein konversiota varten tehty sivu, jonne ohjataan kävijöitä mainosten avulla. Sen ainoa tarkoitus on saada aikaan konversio.

   

   

   

   

   

  Digitaalinen markkinointi tarjoaa avaimet menestykseen

  Paras tapa saavuttaa liikevaihdon ja myynnin kasvua, on tehdä markkinointia monikanavaisesti. Panosta hakukoneoptimointiin eli hakukonenäkyvyyteen ilmaisissa ja maksullisissa hakutuloksissa sekä kasvata mainosten näkyvyyttä sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Digitaalinen markkinointi nykyaikainen tapa toteuttaa mainontaa. Mainosten kohdennettavuus on todella tehokasta ja näin ollen markkinointi-investoinnit tuovat parhaat tuoton siihen sijoitetulle rahalle. Nykypäivänä markkinointi digitaalisia kanavia ja keinoja hyödyntäen saavutat parhaiten markkinoinnin tavoitteet, eli tuotat parhaat tulokset, joka johtaa kaupallisen menestyksen.

  Digimarkkinointia voit tehdä itse ilman ammattilaisen apua ja kokeilla, miten siinä onnistut. Myöhemmin voit tilata palvelut digimarkkinointitoimistolta, jos koet sen tarpeelliseksi.